OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2020/2021. godini, objavljenim na sajtu Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, Odsek Niš organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Industrijsko inženjerstvo: 20 samofinansirajućih studenata;

Građevinsko inženjerstvo: 4 budžetski i 25 samofinansirajućih studenata;

Zaštita životne sredine: 27 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do petka 25 septembra 2020. god. onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis, i u studentskoj službi (kancelarija 109 – 1. sprat).

Prijemni ispit će biti održan u ponedeljak 28. septembra 2020. god. u 10 časova.

Upis primljenih kandidata biće u sredu 30. septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK NIŠ upisuje u drugom upisnom roku u prvu godinu master strukovnih studija ukupno 88 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

R.B. Studijski program broj studenata
1. Upravljanje otpadom 28
2. Multimedijalne komunikacione tehnologije 28
3.  Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom 32
Ukupno: 88

 

Detaljnije…

JEDINSTVENA RANG LISTA – 2. UPISNI ROK


JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2020/2021. GOD.

 O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti do ponedeljka 7. septembra 2020. godine do 11:30 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u ponedeljak 7. septembra 2020. god. u 12 časova uz lično prisustvo kandidata.

PRIJAVA ISPITA U 6. ISPITNOM ROKU – OSNOVNE STUDIJE

Prijava ispita za 6. ispitni rok na Osnovnim strukovnim studijama vršiće se u periodu od 4. do 6. septembra 2020. godine isključivo onlajn (http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava).

PRIJAVA ISPITA U 6. ISPITNOM ROKU – MASTER STUDIJE

Prijava ispita za 6. ispitni rok na Master strukovnim studijama vršiće se u periodu od 3. do 4. septembra 2020. godine isključivo onlajn (http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava).

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021.

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK NIŠ upisuje u drugom upisnom roku u prvu godinu master strukovnih studija ukupno 88 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

R.B. Studijski program broj studenata
1. Upravljanje otpadom 28
2. Multimedijalne komunikacione tehnologije 28
3.  Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom 32
Ukupno: 88

Detaljnije…

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA U 2. UPISNOM ROKU

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Osnovne strukovne studije u drugom upisnom roku u školskoj 2020/2021. godini, na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu) do utorka 1. septembra 2020. godine.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,
– diplomu o položenom maturskom ispitu,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj:  840-2111666-06, poziv na broj 02.,
– kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA U 2. UPISNOM ROKU

Termini za prijavljivanje su 26., 27. i 28. avgust 2020. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,
– diplomu o položenom maturskom ispitu,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj:  840-2111666-06, poziv na broj 02.,
– kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.