ОБАВЕШТЕЊЕ

Јединствена ранг листа пријављених кандидата на мастер струковним студијама у првом уписном року за упис у прву годину студија школске 2020/2021. год. на студијски програм Мултимедијалне комуникационе технологије.

Јединствена ранг листа пријављених кандидата на мастер струковним студијама у првом уписном року за упис у прву годину студија школске 2020/2021. год. на студијски програм Управљање отпадом.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2020/2021. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш, Одсек Ниш организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за буџетске и самофинансирајуће студенте и то за студијске програме:

Индустријско инжењерство 4 буџетских и 25 самофинансирајућих студената;

Друмски саобраћај 6 самофинансирајућих студената;

Комуникационе технологије 6 самофинансирајућих студената;

Грађевинско инжењерство 15 буџетски и 25 самофинансирајућих студената;

Заштита животне средине: 1 буџетски и 30 самофинансирајућих студената.

Пријављивање кандидата је до уторка 14 јула 2020. год. онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis, и у студентској служби (канцеларија 109 – 1. спрат).

Пријемни испит ће бити одржан у среду 15. јула 2020. год. у 10 часова.

Кандидат који конкурише за упис полажу, према програму из средње школе, пријемни испит из предмета Математика.
Уколико је кандидат положио пријемни испит из математике на некој другој акредитованој високошколској установи, може конкурисати за упис без полагања пријемног испита. Потребно је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених поена.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење о условима за пријем студената I године првог степена студија („бруцоше“) који конкуришу за смештај у установу Студентски центар Ниш за школску 2020/2021. годину.

Обавештење о условима за пријем студената за установу Студентски центар Ниш за школску 2020/2021. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати који су положили пријемни испит из математике на некој другој акредитованој високошколској установи, могу конкурисати за упис без полагања пријемног испита. Потребно је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених поена.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис na Мастер струковне студије у школској 2020/2021. години,  на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање су 6, 7. и 8. јул 2020. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог струковног образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
  3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив
    на број 02.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 1. УПИСНОМ РОКУ

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис примљених кандидата на буџет ће бити 08.07. и 09.07.2020. од 8 до 13 сати.

Потребно за упис:
– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестрална уплата на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија број  840-2111666-06, позив на број 02 у износу од 5.000,00 динара

Упис примљених кандидата који сами плаћају школарину ће бити 10.07.2020. од 8 до 13 сати.

Потребно за упис:
– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
–  доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОД.

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети до петка 3. јула 2020. године до 11:30 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у петак 3. јула 2020. год. у 12 часова уз лично присуство кандидата.

ОБАВЕШТЕЊЕ – СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА СА РАСПОРЕДОМ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Списак пријављених кандидата са распоредом полагања пријемног испита за среду 1. јула 2020. год. по просторијама.
Кандидати су у обавези да дођу у двориште одсека Ниш до 9.30 часова да би на време могли да се распореде по просторијама.
Због техничких проблема са системом многи кандидати нису добили мејл потврде пријема докумената за упус. Уколико неког нема на списку пријављених кандидата пошаљите ваше податке на мејл: info@vtsnis.edu.rs.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну исправу која садржи фотографију (личну карту или пасош). Кандидатима без личне исправе неће бити дозвољено полагање пријемног испита.
У циљу спречавања ширења вируса Ковид-19, од тренутка уласка у зграду одсека Ниш, током полагања пријемног испита, па све до изласка из зграде, обавезно је ношење заштитне маске. Уколико немате маску, добићете је на уласку.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ЗА СТУДЕНТЕ СА ОДСЕКА ПИРОТ

Кандидати који су конкурисали за упис на основне струковне студије на одсеку Пирот а полажу пријемни испит на Одсеку Ниш полагаће пријемни испит 1. јула 2020. год. од 9 часова провером говорних и музичких способности а након тога радиће тест.