OBAVEŠTENJE STUDENTIMA – BEZBEDNOSNE MERE

Poštovani studenti, radi vaše bezbednosti i bezbednosti drugih u obavezi ste da u školu dođete sa maskama, da držite međusobnu distancu i da se ne zadržavate po hodnicima škole.

MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Obaveštavaju se studenti da je Visoka tehnička škola strukovnih studija dobila akreditaciju za master strukovne studije za studijske programe Upravljanje otpadom i Multimedijalne komunikacione tehnologije.
Konkurs za upis studenata biće raspisan u toku septembra meseca 2017. godine.

 

Početak renoviranja dvorišta

Prijem studenata sa Univerziteta „V. G. Šuhov“ iz Belgoroda

Dana 28.02.2017. god. u prostorijama VTŠ Niš održan je prijem studenata u okviru među-univerzitetske saradnje između VTŠ Niš i Univerziteta V.G. Šuhov iz Belgoroda. Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladine organizacije IKS, Aleksandar i Nemanja Laketić. Studenti koji se trenutno nalaze na studentskoj razmeni u VTŠ Niš, zajedno sa kolegama sa katedre za Ekspertizu i upravljanje nekretninama, upoznati su sa osnovnim informacijama o školi, nastavnom procesu, studijskim programima i dosadašnjoj uspešnoj saradnji ove dve visokoškolske ustanove. Prisutnima su obrodošlicu poželeli Aleksandra Boričić, direktor VTŠ Niš, Nenad Stojković i Biljana Milutinović, predstavnici studijskih programa Građevinsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine, kao i Nemanja Srejić, predsednik Studentske konferencije Akademije strukovnih studija Srbije. Nakon prijema, studenti su imali priliku da posete laboratorije koje se nalaze u VTŠ Niš. Upoznati su sa aktuelnim i realizovanim projektima VTŠ Apps tima.