Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskih programa Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije da u četvrtak, 07. oktobra 2021. godine, neće imati nastavu iz predmeta  Tehnički engleski 2. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa Drumski saobraćaj da će u ponedeljak, 04. oktobra 2021. godine, umesto predavanja iz predmeta Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja imati predavanja iz predmeta Međunarodni transport i špedicija.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Industrijsko inženjerstvo da će se konsultacije iz predmeta Otpornost materijala vezane za pismeni i usmeni deo ispita održati u petak, 10.09.2021. godine, u 10 časova. Prisustvo konsultacijama je OBAVEZNO!!!

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine osnovnih strukovnih studija studijskog programa Građevinsko inženjerstvo da će se konsultacije iz predmeta Geodezija održati u petak, 20.08.2021. godine, u 19 časova preko platforme Teams. Studenti koji nemaju pristup predmetnom kanalu mogu se javiti predmetnom nastavniku na mejl:  jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa Drumski saobraćaj da će ispit iz predmeta Planiranje saobraćaja u septembarskom ispitnom roku biti održan 25.08.2021. godine.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 2. godine master strukovnog programa Upravljanje otpadom da će ispit iz predmeta Održivost upravljanja otpadom u junskom ispitnom roku biti održan 5. jula 2021. godine od 16 časova.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1.godine studijskog programa Građevinsko inženjerstvo da će održavanje terenskih vežbi iz predmeta Geodezija početi u petak 14.05.2021. godine u 8:15 časova. Vežbe će se održavati svakog petka u istom terminu do kraja semestra.

PRISUSTVO TERENSKIM VEŽBAMA IZ GEODEZIJE JE OBAVEZNO!!!

Okupljanje studenata je u dvorištu škole. Mole se studenti da ne kasne, kao i da ponesu sredstva za računanje, tvrdu podlogu za pisanje (tipa fascikla), pisaći pribor kao i sredstva za ličnu zaštitu (maske za lice).

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti studijskog programa  Građevinsko inženjerstvo  da će u aprilskom ispitnom roku ispit iz predmeta Računarska tehnika biti održan 29. aprila 2021. godine,  od 15 časova.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti studijskih programa Drumski saobraćaj, Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine da će u aprilskom ispitnom roku ispiti iz predmeta Mehanika 2 i Tehnička mehanika biti održani 29. aprila 2021. godine,  od 12 časova.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti  master strukovnog programa Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom da se ispit iz predmeta Posebni problemi fundiranja u martovskom ispitnom roku odlaže za petak, 2. april 2021. godine od 16 časova, prostorija A1.