OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnog programa Upravljanje otpadom da u periodu od 25. oktobra do 5. novembra 2021. godine neće imati nastavu iz predmeta  Direktive i standardi u zaštiti životne sredine i Reciklabilni materijali. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa  Zaštita životne sredine da u utorak:

  • 26. oktobra 2021. godine,
  • 2. novembra 2021. godine,

neće imati predavanja iz predmeta  Graditeljstvo i životna sredina. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 2. godine studijskih programa Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine da u utorak:

  • 26. oktobra 2021. godine,
  • 2. novembra 2021. godine,

neće imati predavanja iz predmeta  Termoenergetika. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskih programa Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine da u ponedeljak:

  • 25. oktobra 2021. godine,
  • 1. novembra 2021. godine,

neće imati predavanja iz predmeta  Tehnički materijali. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskih programa Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije da u četvrtak, 07. oktobra 2021. godine, neće imati nastavu iz predmeta  Tehnički engleski 2. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa Drumski saobraćaj da će u ponedeljak, 04. oktobra 2021. godine, umesto predavanja iz predmeta Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja imati predavanja iz predmeta Međunarodni transport i špedicija.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Industrijsko inženjerstvo da će se konsultacije iz predmeta Otpornost materijala vezane za pismeni i usmeni deo ispita održati u petak, 10.09.2021. godine, u 10 časova. Prisustvo konsultacijama je OBAVEZNO!!!

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine osnovnih strukovnih studija studijskog programa Građevinsko inženjerstvo da će se konsultacije iz predmeta Geodezija održati u petak, 20.08.2021. godine, u 19 časova preko platforme Teams. Studenti koji nemaju pristup predmetnom kanalu mogu se javiti predmetnom nastavniku na mejl:  jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa Drumski saobraćaj da će ispit iz predmeta Planiranje saobraćaja u septembarskom ispitnom roku biti održan 25.08.2021. godine.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 2. godine master strukovnog programa Upravljanje otpadom da će ispit iz predmeta Održivost upravljanja otpadom u junskom ispitnom roku biti održan 5. jula 2021. godine od 16 časova.