Библиотека

Библиотека располаже потребним бројем библиотечких јединица и покрива све области наставног процеса. Садржај библиотечког фонда прилагођен је студијама (наставном процесу) и садржи:

  • Стручну литературу потребну студентима за припрему испита и израду завршних радова, као и наставницима за припрему предавања и даљег стручног усавршавања;
  • Уџбенике и публикације прилагођене садржајима наставних предмета чији су аутори, углавном, предметни наставници Школе;
  • Већи број стручних часописа, домаћих и иностраних, који су у функцији наставног процеса, а доступни су и наставницима и студентима Школе. На овај начин, Школа обезбеђује покривеност свих наставних предмета одговарајућом стручном литературом. Набавком потребне стручне литературе и издавањем нових публикација наставника Школе, библиотека стално обогаћује свој фонд. Књига се може добити на коришћење у читаоници уз индекс.
osoblje slika

Силвана Богићевић

Библиотекар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 локал 110

silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Марија Митић

Књижничар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 локал 110

marija.mitic@vtsnis.edu.rs

Читаоница боблиотеке Школе за потребе студената је отворена:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8:00 до 16.00 часова.

Фонд библиотеке Високе техничке школе Ниш 11/2018

Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – ИНИ

Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – ДРС

Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – КОТ

Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – СРТ

Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – ГРИ

Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – ЗЖС

E – CRIS Информациони систем о истраживачкој делатности у Србији

Захтев за дигитализацију докторске дисертације

Дигитални репозиторијум  Универзитет у Београду

Електронски часописи и базе података – Кобсон

Виртуелна библиотека Србије – COBISS