КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ ОСОБЉА, НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА И СТУДЕНАТА


КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ВШ ИНСТИТУЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА


КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА


АКРЕДИТОВАН НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НА АКАДЕМИЈИ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ


Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије акредитовала је нови студијски програм Пословни информациони системи. Студијски програм ће се изводити на Академији техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Пирот по дуалном моделу. Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш је прва Академија струковних студија која почиње студије по дуалном моделу образовања.


Имунизација против COVID-19 ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ

Имунизација против COVID-19

ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Грађани Србије попуњавањем једноставног упитника на Порталу www.euprava.gov.rs могу исказати интересовање за вакцинисање против Covida-19. То је први корак у организацији масовне вакцинације и добијања термина и места имунизације у складу са приоритетима које је прописао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић“ Батут.

Да би користили ову услугу на Порталу еУправа грађани не морају да буду регистровани корисници. Након попуњавања упитника добија се СМС и имејл потврде. У сваком тренутку је могуће обрисати или изменити исказано интересовање.

Организован је и контакт центар путем којег грађани могу такође да искaжу интересовање за вакцинисање против Covida-19.

Упитник се може попунити и за ближе чланове породице. Потребно је навести њихове податке и оставити контакт. Уколико члан породице, за којег попуњавате услугу, нема мобилни телефон или имејл, можете навести свој.

Како да попуните упитник?

 1. Да бисте исказали интересовање и попунили упитник кликните на дугме ”Покрени услугу”.

 2. Након тога потребно је да попуните формулар и наведете тражене податке.

 3. Имејл и контакт телефон је неопходно да оставите, како би сте могли после да будете контактирани увези са термином вакцинације.

 4. Можете да одаберете било који тип вакцине за који је Агенција за лекове и медицинска средства (АЛИМС) потврдила безбедност, ефикасност и квалитет, или можете да одберете жељеног произвођача вакцине (једног или више).

 5. Након што успешно попуните упитник на имејл и путем СМС поруке добићете потврду са детаљима.

 6. Након што искажете интересовање, путем имејла и СМС-а бићете обавештени о термину и месту вакцинације у зависности од приоритета имунизације који дефинише Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“.

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ У ДРУГОМ ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ.


ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ У ДРУГОМ ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ.


ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ.


АКРЕДИТОВАНА АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ

Академија техничко-васпитачких струковних студија у Нишу је прва Акредитована Академија струковних студија од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ.


ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ.


ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ.


ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ.

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ.

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ.


ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ.


ПИТАЊА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СУ ИЗ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ СЕ СТУДЕНТ ПРИЈАВИО


ИНФОРМАТОР УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ИНФОРМАТОР МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ИНФОРМАТОР ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИЗГРАДЊОМ

ИНФОРМАТОР ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ИНФОРМАТОР ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ

ИНФОРМАТОР ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ


 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ОДСЕКА НИШ

У петак 28. маја 2021. године обележен је Дан Академије техничко-васпитачких струкових студија Ниш.

У скопу обележавања Дана Академије организована је додела диплома студентима Одсека Ниш, Дан отворених врата, где су се средњошколци упознали са капацитетима и начину извођења наставе и свечано потписивање уговора о дуалном моделу између Академије и привредника југоисточног региона Србије.

Потписивању уговора су присуствовали помоћница министра за дуално образовање др Габријела Грујић и државни секретар др Небојша Ранђеловић.

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

Конкурс је продужен до 17. фебруара 2021. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија свих одсека Академије Техничко Васпитачких Струковних Студија у Нишу у дањем тексту АТВСС, и то за

 • мобилност у сврху обављања студентске праксе(Student Mobility for Traineeships – SMT) у трајању од 2 месеца током академске 2020/2021. године.
 • Период март – мај 2021

Услови учешћа на конкурсу

 1. На конкурсе за мобилност студената расписан од стране АТВСС Ниш могу се пријављивати само студенти одеска АТВСС у Нишу.
 2. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности.
 3. Студенти завршне године студија могу потпуно равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања студентске праксе, при чему реализација саме мобилности, у складу са правилима програма, може бити обављена и по завршетку студија, а најкасније у року од годину дана од датума дипломирања.
 4. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.
 5. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.
 6. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно студирање или пракса на иностраној ВШ институцији или другој организацији.
 7. Број студената којима ће АТВСС Ниш одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности зависи од износа расположивих средстава на пројекту. Кандидати којима не буде одобрено стипендирање из средстава пројекта могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а АТВСС ће им пружити стручну и административну подршку.

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

 1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (A).
 2. Студенти који желе да се пријаве за мобилност у сврху обављања студентске праксе, треба да проуче списак АТВСС на којима је могуће остварити мобилност (B) и на основу понуђених области за размену, каталога курсева на њиховим сајтовима и других релевантних параметара изаберу установи у поднесу пријаву. Пријаве студената који желе да обаве праксу нису ограничене само на универзитете са списка. Пракса у принципу може бити обављена на било којој институцији, организацији, установи или компанији од које студент добије одговарајућу сагласност за обављање праксе.
 3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (C)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (D)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење одсека о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 • Уверење одсека о статусу студента у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу у текућој години)
 • Уредно попуњену, потписану и оверену Сагласност на садржај Уговора о SMT (F), припремљену у консултацијама са координатором на одсеку
 • Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност –на енглеском или на одговарајућем другом страном језику.
 • Потписано мотивационо писмо на енглеском језику, посебно за сваки изабрани универзитет/организацију, максимално по једна страна
 • Сагласност стране компаније или друге организације за обављање студентске праксе (прилажу само студенти који се пријављују за SMT)

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Ерасмус студентске мреже (ESN Ниш) и томе слично.

 1. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу erasmuska1@akademijanis.edu.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називима установе или организације на које се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (A). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
 2. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном одесеку (G) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности АТВСС у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 27јануар 2021. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о стипендијама и друге напомене

– Износи стипендија за мобилност студената у сврху студирања на универзитетима у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

ИЗНОСИ ЕRASMUS+КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА

– Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе увећавају се за 100 ЕУР месечно у односу на износе наведене у табели.

– Студенти у неповољном социо-економском положају имају могућност да остваре право на додатна средства, која износе 200 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху студирања, односно 100 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху обављања студентске праксе (укупно увећање које произилази из обављања праксе и неповољног социо-економског положаја не може бити више од 200 ЕУР месечно). Информације о условима и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије услед неповољног социо-економског положаја за пројекте мобилности одобрене 2019. и 2020. године наведене су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/).

Документацију прикупљају и прилажу студенти којима АТВСС Ниш одобри мобилност након спроведеног поступка селекције, при чему ће најпре бити расподељена средства за стипендирање расположива у оквиру пројекта број 2020-1-RS01-KA103-065266 и 2019-1-RS01-KA103-000608 одобрених 2019., и 2020 године.

– Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (H).

– Путни трошкови студената нису покривени програмом Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти самостално организују путовање и сносе путне трошкове.

– Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

– Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је портал за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности (https://erasmusplusols.eu/en/). Селектованим студентима биће додељене лиценце за приступ OLS порталу ради полагања теста из познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да похађају курс одабраног језика током мобилности.

Критеријуми за избор кандидата

 1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани, а онда ће у бити формиране листепрема приоритету на основу претходног учешћа у Еrasmus+ и другим програмима мобилности. Прву приоритетну листу чине кандидати који у претходном периоду током студирања на АТВСС Ниш нису остварили ни једну стипендирану мобилност. Кандидати који су већ користили неку од стипендија за мобилност чине другу листу и могу добити финансијску подршку само у случају да је број расположивих стипендија већи од укупног броја кандидата на првој листи.
 2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу успеха током студија (просечна оцена, број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова), квалитета одобреног садржаја Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања, мотивације исказанe у мотивационом писму, познавања енглеског или другог језика на коме се реализује мобилност и ваннаставних (међународних, професионалних и друштвено-корисних) активности кандидата.
 3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност студената из једне у другу категорију (из студирања у праксу или обрнуто) на начин да финансијску подршку добије што већи број кандидата уколико то расположива средства омогућавају.
 4. Уколико по окончању конкурса за мобилност студената преостану неискоришћена средства само у једној категорији, кандидатима ће наредним конкурсом бити омогућено да се пријављују за обе активности (студирање и пракса), али ће предност имати кандидати који се пријављују у оквиру активности за коју су остала неискоришћена средства из претходног конкурса.
 5. Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију АТВСС. Право на мобилност може бити ускраћено кандидату и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

Оцењивање и бодовање кандидата

Основни критеријум на основу кога се рангирају кандидати је успех остварен током целог претходног периода студирања на свим нивоима студија, при чему се сагледавају 4 сегмента успешности, и то: просечна оцена, укупан број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија. Информације неопходне за процену успешности Комисија може по потреби затражити од студентских и других служби или органа АТВСС.

 • Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања (аритметичка средина оцена на свим положеним испитима током студирања на свим нивоима студија) креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50.
 • Укупан број успешно одслушаних/завршених година студија кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.
 • Редовност студирања вреднује се, зависно од тога да ли је и колико пута студент обнављао годину током студирања, у распону од 0 до 5 бодова према приложеној табели.
 • Проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.
 • Квалитет садржаја Уговора о учењу и/или плана истраживања (за студенте докторских студија), односно плана рада током студентске праксе, вреднује се у распону од 0 до 15 бодова. Минималан број бодова које кандидат по овом критеријуму мора да оствари да би био рангиран је 5. Процена квалитета врши се на основу броја ЕСПБ бодова које кандидат може да оствари на прихватној институцији полагањем испита из одобрених предмета, нивоа планираних активности, као и на основу могућности признавања остварених ЕСПБ бодова и других резултата на матичном одсеку (директно признавање остварених бодова или признавање додатних бодова за уписивање у додатак дипломи, коришћење резултата за израду завршног рада, итд.). Комисија може по потреби да тражи помоћ у процени квалитета Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања од матичног одсека кандидата.

Мотивација исказана у мотивационом писму кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова.

Познавање енглеског или другог језика на коме се очекује реализација мобилности вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног одсека и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на одсеку, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.

Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, учешће у раду Erasmus студентске мреже (ESN), учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из биографије кандидата и приложене документације, као и на основу мишљења које Комисије по потреби може затражити од руководства одсека и/или АТВСС у Нишу.

 

 1. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који долазе са одсека или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности, који приложе садржајнији Уговор о учењу и/или план рада/истраживања, који су активни у раду ESN мреже или се истичу неком другом активношћу.
 2. Комисија може по потреби позвати неке од кандидата на интервју уколико процени да то може да буде од значаја за праведно рангирање.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ Институционални координатор АТВСС у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује председник АТВСС у Нишу.
 2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их председнику.
 3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту АТВСС у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим одсецима АТВСС у Нишу.
 4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту АТВСС у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (erasmuska1@akademijanis.edu.rs). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога председник доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
 5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси председник АТВСС у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.
 6. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.