OBAVEŠTENJE – PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA


Obaveštavaju se svi zainteresovani, da se zbog tehničkih problema sa on line sistemom za prijavu za polaganje prijemnog ispita kao i zbog ekstremno visokih temperatura u vreme roka za predaju dokumenta, rok za prijavljivanje kandidata na konkurs za upis studenata u prvu godinu studijskih programa koji se realizuju u odseku Niš i odseku Vranje Akademije tehničko vaspitačkih strukovnih studija PRODUŽAVA do utorka 29.06.2021. god.
Zainteresovani kandidati mogu da prijave podnesu putem on line aplikacije na adresi  https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava, kao i lično u prostorijama odseka Niš, ul. Aleksandra Medvedeva 20, Niš, odnosno odseka Vranje, ul. Filipa Filipovića br. 20, Vranje, radnim danom od 8-14 časova

OBAVEŠTENJE – Studentski centar Niš

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je Konkurs za smeštaj studenata u studentske domove, a Studentski centar Niš na osnovu Konkursa obaveštenja i Vodič za studente.

Obaveštenje – http://media.scnis.rs/2021/06/Konkurs-2021-2022-obaveštenje-SC-Nis.pdf

Obaveštenje „brucoši“ – http://media.scnis.rs/2021/06/Konkurs-2021-2022-Obaveštenje-SC-Nis-brucoši.pdf

Vodič za studente – http://media.scnis.rs/2021/06/Vodič-za-studente-2021-2022.pdf

PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA


Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Osnovne strukovne studije u školskoj 2020/2021. godini, na Odseku Niš vršiće se od 21. – 25. juna 2021. god. u periodu od 8 do 14 časova u amfiteatru A1 u prizemlju.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,
– diplomu o položenom maturskom ispitu,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj:  840-2111666-06, poziv na broj 02.,
– kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

OBAVEŠTENJE

za overu letnjeg semestra i prijavu ispita na master studijama u školskoj 2020/2021. godini

Overa letnjeg semestra na master strukovnim studija na studijskim programima Upravljanje otpadom, Multimedijalne komunikacione tehnologije i Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom vršiće se onlajn u periodu od 16. do 18. juna 2021. godine.
Overa semestra i prijavu ispita se obavlja preko portala STUDIS na linku: https://studistest.akademijanis.edu.rs/prijava (Upustvo za korišćenje portala). Za prijavu na portal se koristi mejl adresa koju ste dobili za praćenje nastave na Teams-u (Uputstvo za korišćenje mejl adrese)
Za overu semestra potrebno je popuniti anketu (popunjava se onlajn – http://anketa.vtsnis.edu.rs/). Prilikom izbora koda vodite računa da izaberete vaš studijski program i semestar koji ste odslušali. Uputstvo za pristup anketi.

Napomena:
– Semestralna uplata prilikom overe semestra se ne plaća;
– Dospele rate školarine se mogu videti na portalu STUDIS;
– Da bi ste prijavili ispit morate da ranije uplatite i da priložite  uplatnicu na portalu a nakon 24h prijavite ispit;
– Studenti koji nemaju otvoren školski nalog (studenti koji nemaju nalog za Office 365/Teams) potrebno je da na mejl online@akademijanis.edu.rs pošalju ime, prezime i broj indeksa;
– Šifra koja se koristi za Office 365/Teams nije ista za portal STUDIS već mora da se kreira nova;
– Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 3.000,00 dinara.

OBAVEŠTENJE – PRIPREMNA NASTAVA 2. CIKLUS

Svi zainteresovani srednjoškolci koji žele da prate besplatno onlajn pripremnu nastavu mogu se prijaviti putem formulara. Drugi ciklus pripremne nastave biće održan od 14. do 25. juna 2021. god od 14 časova. Do 13. juna 2021. god. na Vaš mejl dobićete detalje za pristup i praćenje nastave. Ukoliko imate neka pitanja možete poslati na mejl: prijemninis2021@akademijanis.edu.rs.

*Napomena: Molimo Vas da proveravate spam (junk) poruke na Vašim mejl adresama.

OBAVEŠTENJE

za overu letnjeg semestra i prijavu ispita na osnovnim studijama u školskoj 2020/2021. godini

Overa letnjeg semestra na osnovnim strukovnim studija vršiće se onlajn u periodu od 8. do 10. juna 2021. godine.
Overa semestra i prijavu ispita se obavlja preko portala STUDIS na linku: https://studistest.akademijanis.edu.rs/prijava (Upustvo za korišćenje portala). Za prijavu na portal se koristi mejl adresa koju ste dobili za praćenje nastave na Teams-u (Uputstvo za korišćenje mejl adrese)
Za overu semestra potrebno je popuniti anketu (popunjava se onlajn – http://anketa.vtsnis.edu.rs/). Prilikom izbora koda vodite računa da izaberete vaš studijski program i semestar koji ste odslušali. Uputstvo za pristup anketi.

Napomena:
– Semestralna uplata prilikom overe semestra se ne plaća;
– Dospele rate školarine se mogu videti na portalu STUDIS;
– Da bi ste prijavili ispit morate da ranije uplatite i da priložite  uplatnicu na portalu a nakon 24h prijavite ispit;
– Studenti koji nemaju otvoren školski nalog (studenti koji nemaju nalog za Office 365/Teams) potrebno je da na mejl online@akademijanis.edu.rs pošalju ime, prezime i broj indeksa.
– Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 3.000,00 dinara.

OBAVEŠTENJE O SVEČANOJ DODELI DIPLOMA

Obaveštavamo Vas da će se svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju, diploma o završenim osnovnim, specijalističkim i master studijama i diploma o stečenom višem obrazovanju obaviti u petak 28. maja 2021. god. u dvorištu Odseka Niš po studijskim programima i to:

12:00 Svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju Katedre za industrijsko i mašinsko inženjerstvo (Studijski program: Industrijsko inženjerstvo);

12:30 Svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju Katedre za zaštitu životne sredine i tehnologiju (Studijski programi: Zaštita životne sredine, Upravljanje otpsadom i Inženjerstvo zaštite životne sredine;

13:00 Svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju Katedre za saobraćajno inženjerstvo i građevinsko inženjerstvo (Studijski programi: Drumski saobraćaj, Bezbednost drumskog saobraćaja, Građevinsko inženjerstvo i Komunalno inženjerstvo);

13:30 Svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju Katedre za informaciono-komunikacione tehnologije (Studijski programi: Komunikacione tehnologije, Savremene računarske tehnologije i Multimedijalne komunikacione tehnologije).