ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА ИСПИТА

Сви студенти који нису оверили семестар неће бити у могућности да пријаве испите у септембарском испитном року.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Усвојен је захтев Студентског парламента да студенти Академије техничко-васпитачких струковних студија, уместо 2000 РСД динара, испитну пријаву за полагање предмета који се слушају у зимском семестру у 5. и 6. испитном року (септембарском и октобарском испитном року) плаћају по цени од 100 РСД -буџетски студенти и 1000 РСД-самофинансирајући студенти.

ОБАВЕШТЕЊЕ – СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК


Пријава испита у септембарском испитном року на основним и мастер струковним студијама за школску 2020/2021. годину је од 16. до 18. августа 2021. године. Испити се пријављују онлајн на следећем линку: https://studistest.akademijanis.edu.rs.

Приликом пријаве испита студент је у обавези да тачно упише позив на број на уплатници који може видети на свом  налогу у делу финасије (Перонални позив на број).

Уплате се морају извршити најкасније до 17. августа 2021. год. до 17 часова, a пријаву испита можете извршити до 18. августа 2021. године до 24h. Након тога испити се неће моћи пријављивати по регуларним ценама. Накнадна пријава испита се може извршити најкасније 24 часа пре испита.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.


Упис примљених кандидата је у петак 16. јула од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:

– оверену фотокопију дипломе и додатак дипломи или уверења о дипломирању,
– извод из матичне књиге рођених,
– две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
– семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара,
– уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.


 Упис примљених кандидата је у четвртак 15. јула од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
– за студенте који се сами финансирају доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА У ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети до среде 14. јула 2021. године до 11:30 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у среду 14. јула 2021. год. у 12 часова уз лично присуство кандидата.

Упис примљених кандидата је у четвртак 15. јула од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
за студенте који се сами финансирају доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2021/2022. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш, организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за студијске програме:

  • Индустријско инжењерство – 15 за самофинансирање;
  • Комуникационе технологије –  6 за буџет и 22 за самофинансирање;
  • Грађевинско инжењерство – 16 за буџет и 25 за самофинансирање;
  • Заштита животне средине – 10 забуџет и 30 за самофинансирање.

Пријављивање кандидата је до понедељка 12. јула 2021. године онлајн на адреси: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava, и у студентској служби (канцеларија 109 – 1. спрат).

Пријемни испит ће бити одржан у уторак 13. јула 2021. год. у 10 часова.

Кандидат који конкурише за упис полажу, према програму из средње школе, пријемни испит из предмета Математика.
Уколико је кандидат положио пријемни испит из математике на некој другој акредитованој високошколској установи, може конкурисати за упис без полагања пријемног испита. Потребно је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених поена.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 1. УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.


ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис примљених кандидата на буџет ће бити 08.07. и 09.07.2021. од 8 до 14 сати.

Потребно за упис:
– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестрална уплата на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија број  840-2111666-06, позив на број 02 у износу од 5.000,00 динара

Упис примљених кандидата који сами плаћају школарину ће бити 10.07.2021. од 8 до 13 сати.

Потребно за упис:
– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
–  доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети до понедељка 5. јула 2021. године до 11:30 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у понедељак 5. јула 2021. год. у 12 часова уз лично присуство кандидата.