OBAVEŠTENJE – PRIJAVA ISPITA

Svi studenti koji nisu overili semestar neće biti u mogućnosti da prijave ispite u septembarskom ispitnom roku.

OBAVEŠTENJE

Usvojen je zahtev Studentskog parlamenta da studenti Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, umesto 2000 RSD dinara, ispitnu prijavu za polaganje predmeta koji se slušaju u zimskom semestru u 5. i 6. ispitnom roku (septembarskom i oktobarskom ispitnom roku) plaćaju po ceni od 100 RSD -budžetski studenti i 1000 RSD-samofinansirajući studenti.

OBAVEŠTENJE – SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK


Prijava ispita u septembarskom ispitnom roku na osnovnim i master strukovnim studijama za školsku 2020/2021. godinu je od 16. do 18. avgusta 2021. godine. Ispiti se prijavljuju onlajn na sledećem linku: https://studistest.akademijanis.edu.rs.

Prilikom prijave ispita student je u obavezi da tačno upiše poziv na broj na uplatnici koji može videti na svom  nalogu u delu finasije (Peronalni poziv na broj).

Uplate se moraju izvršiti najkasnije do 17. avgusta 2021. god. do 17 časova, a prijavu ispita možete izvršiti do 18. avgusta 2021. godine do 24h. Nakon toga ispiti se neće moći prijavljivati po regularnim cenama. Naknadna prijava ispita se može izvršiti najkasnije 24 časa pre ispita.

KONAČNA RANG LISTA – MASTER STRUKOVNE STUDIJE


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


Upis primljenih kandidata je u petak 16. jula od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

Kandidati koji steknu pravo na upis, za upis podnose:

– overenu fotokopiju diplome i dodatak diplomi ili uverenja o diplomiranju,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
– semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara,
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

KONAČNA RANG LISTA U PRODUŽENOM UPISNOM ROKU – OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


 Upis primljenih kandidata je u četvrtak 15. jula od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
– za studente koji se sami finansiraju dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

JEDINSTVENA RANG LISTA U PRODUŽENOM UPISNOM ROKU – OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE


JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.

 O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti do srede 14. jula 2021. godine do 11:30 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u sredu 14. jula 2021. god. u 12 časova uz lično prisustvo kandidata.

Upis primljenih kandidata je u četvrtak 15. jula od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
za studente koji se sami finansiraju dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2021/2022. godini, objavljenim na sajtu Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za studijske programe:

  • Industrijsko inženjerstvo – 15 za samofinansiranje;
  • Komunikacione tehnologije –  6 za budžet i 22 za samofinansiranje;
  • Građevinsko inženjerstvo – 16 za budžet i 25 za samofinansiranje;
  • Zaštita životne sredine – 10 zabudžet i 30 za samofinansiranje.

Prijavljivanje kandidata je do ponedeljka 12. jula 2021. godine onlajn na adresi: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava, i u studentskoj službi (kancelarija 109 – 1. sprat).

Prijemni ispit će biti održan u utorak 13. jula 2021. god. u 10 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

KONAČNA RANG LISTA U 1. UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
DRUMSKI SAOBRAĆAJ
KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


OBAVEŠTENJE

Upis primljenih kandidata na budžet će biti 08.07. i 09.07.2021. od 8 do 14 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija broj  840-2111666-06, poziv na broj 02 u iznosu od 5.000,00 dinara

Upis primljenih kandidata koji sami plaćaju školarinu će biti 10.07.2021. od 8 do 13 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
–  dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

JEDINSTVENA RANG LISTA


JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.

 O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti do ponedeljka 5. jula 2021. godine do 11:30 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u ponedeljak 5. jula 2021. god. u 12 časova uz lično prisustvo kandidata.