ОБАВЕШТЕЊЕ – НАСТАВА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Настава на првоj години основних струковних студија реализоваће се од четвртка 1. октобра 2020. год. тако што ће се студијски програми биће подељени у четири групе А, Б, Ц и Д.
Групе А и Б ће у терминима предавања имати 2 краћа двочаса (2×30 минута), а Ц и Д у терминима вежби. Распоред наставе ће бити накнадно објављен.

Настава на 2. и 3. години студија на основним струковним студијама у школској 2020/2021. години почеће од понедељка 5. октобра 2020. године према распореду који ће бити накнадно објављен.

ОБАВЕШТЕЊЕ – КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Коначна ранг листа за упис у 2. годину студија у школској 2020/2021. години

Коначна ранг листа за упис у 3. годину студија у школској 2020/2021. години

– Обнова прве године студија на основним студијама шк. 2020/2021. год. вршиће се 29.септембра 2020. године од 8 до 13 часова.
– Упис  и обнова друге године студија на основним студијама шк. 2020/2021. год. вршиће се 29. септембра 2020. године од 8 до 13 часова.
– Упис  и обнова треће године студија на основним студијама шк. 2020/2021. год. вршиће се 30. септембра 2020. године од 8 до 13 часова.

Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнову школске године подносе:
– ДВА ОБРАСЦА ШВ-20 (купују се у скриптарници Школе);
– ИНДЕКС;
– ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19) И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (у Студентском парламенту Одсека Ниш);
– Анкета о изборним предметима (у Студентском парламенту Одсека Ниш);
– ФОРМУЛАР ЗА ОБРАЧУН ШКОЛАРИНЕ И ПРЕНОСА ИСПИТА (у Студентском парламенту Одсека Ниш).

Напомена:

Школарина се може платити у ратама:
– од 9.000,00 до 16.000,00 динара у 2 рате;
– од 17.000,00 до 24.000,00 динара у 3 рате;
– од 25.000,00 до 32.000,00 динара у 4 рате;
– од 33.000,00 до 40.000,00 динара у 5 рате;
– од 41.000,00 до 48.000,00 динара у 6 рате;
– преко 49.000,00 динара у 10 рата.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили завршни рад).

ОБАВЕШТЕЊЕ о упису студената у другу, трећу годину и обнови године на основним студијама школске 2020/2021. године

Јединствена ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 26. септембра 2020. године.
Приговори на јединствену ранг листу подносе се 2
8. септембра 2020. године до 12 часова, подносе се лично у Студентској служби (обавезан Индекс).
Коначна ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 2
8. септембра 2020. године.

– Обнова прве године студија на основним студијама шк. 2020/2021. год. вршиће се 29.септембра 2020. године од 8 до 13 часова.
– Упис  и обнова друге године студија на основним студијама шк. 2020/2021. год. вршиће се 29.септембра 2020. године од 8 до 13 часова.

– Упис  и обнова треће године студија на основним студијама шк. 2020/2021. год. вршиће се 30.септембра 2020. године од 8 до 13 часова.

Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнову школске године подносе:
– ДВА ОБРАСЦА ШВ-20 (купују се у скриптарници Школе);
– ИНДЕКС;
– ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19) И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (преузима се у амфитеатру А1);
– Анкета о изборним предметима (у Студентском парламенту Одсека Ниш);
– ФОРМУЛАР ЗА ОБРАЧУН ШКОЛАРИНЕ И ПРЕНОСА ИСПИТА (преузима се у амфитеатру А1).

Напомена:

Школарина се може платити у ратама:
– од 9.000,00 до 16.000,00 динара у 2 рате;
– од 17.000,00 до 24.000,00 динара у 3 рате;
– од 25.000,00 до 32.000,00 динара у 4 рате;
– од 33.000,00 до 40.000,00 динара у 5 рате;
– од 41.000,00 до 48.000,00 динара у 6 рате;
– преко 49.000,00 динара у 10 рата.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили завршни рад).

ОБАВЕШТЕЊЕ о упису студената у другу годину и обнови године на мастер студијама школске 2020/2021. године

Упис студената у другу годину и обнова године на мастер шк. 2020/2021. год. вршиће се 29.септембра 2020. године од 8 до 13 часова.

Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнову школске године подносе:
– ДВА ОБРАСЦА ШВ-20 (купују се у скриптарници Школе);
– ИНДЕКС;
– ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ПОЗИВ НА БРОЈ:  02- БРОЈ ИНДЕКСА (на пример 02- СЕр 92/19) И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (преузима се у амфитеатру А1);
– Анкета о изборним предметима (у Студентском парламенту Одсека Ниш);
– ФОРМУЛАР ЗА ОБРАЧУН ШКОЛАРИНЕ И ПРЕНОСА ИСПИТА (преузима се у амфитеатру А1).

Напомена:

Школарина се може платити у ратама:
– од 9.000,00 до 16.000,00 динара у 2 рате;
– од 17.000,00 до 24.000,00 динара у 3 рате;
– од 25.000,00 до 32.000,00 динара у 4 рате;
– од 33.000,00 до 40.000,00 динара у 5 рате;
– од 41.000,00 до 48.000,00 динара у 6 рате;
– преко 49.000,00 динара у 10 рата.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили мастер рад).

ОБАВЕШТЕЊЕ – ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Јединствена ранг листа за упис у 2. годину студија у школској 2020/2021. години

Јединствена ранг листа за упис у 3. годину студија у школској 2020/2021. години

Напомена:

Број бодова са испита положених у предходним годинама студија нису урачунати у број бодова за упис на студије из буџета. Студент који сматра да редослед студената на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Законом о високом образовању, може поднети приговор студентској служби  у понедељак 28. септембра 2020. године до 12 часова. Приговори се подносе лично у Студентској служби (обавезан Индекс).

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНИ РОК

Линк за пријаву испита у ванредном року http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava: Испити се могу пријавити до 24. септембра 2020. године до 13 часова. Накнадна пријава испита неће бити могућа.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Мастер струковне студије у школској 2020/2021. години,  на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-master-nis и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање су 24. и 25. септембар 2020. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог струковног образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
  3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динарана жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив на број 02.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти који су завршили специјалистичке струковне студије на студијском програму Комунално инжењерство на Високој техничкој школи у Нишу  (Одсек Ниш) а заинтересовани су за упис на мастер студије на студијском програму Грађевинске конструкције и управљање изградњом да се јаве у суботу 26.09.2020. год у периоду од 8 до 13 часова у простооијама студентске службе Одсека Ниш и да понесу додатак дипломи и диплому са  специјалистичких студија.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти студијских програма Индустријско инжењерство, Друмски саобраћај и Зштита животне средине да ће испит из предмета Технички енглески језик код професора Данице Милошевић у року октобар 2 бити организован у уторак 22.09.2020. год. са почетком у 14 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти 2.године студијских програма Индустријско инжењерство и Друмски саобраћај да ће усмени део испита из предмета Машински елементи из 6. испитног рока бити одржан у понедељак, 21.09.2020.године од 8.30 часова.