Ценовник услуга

 

ЦЕНОВНИК ПРУЖАЊА УСЛУГА СТУДЕНТИМА ШКОЛЕ

 

  1) Висина школарине за упис I године 55.000,00 динара
  2) Висина школарине за упис II, III и упис школске године према укупном броју ЕСПБ бодова број ЕСПБ х 1,000,00 динара
  3) Висина школарине за специјалистичке студије 80.000,00 динара
  4) Висина школарине за упис I године мастер струковних студија 70.000,00 динара
  5) Висина школарине за упис II године мастер струковних студија према укупном броју ЕСПБ бодова број ЕСПБ х 1,200,00 динара
  6) Обнова апсолвентског стажа (по старом програму) 15.000,00 динара
  7) Испитна пријава за студенте из буџета 100,00 динара
  8) Испитна пријава за самофинансирајуће студенте 1.000,00 динара
  9) Испитна пријава за полагање испита по истеку апсолвентског стажа 1.000,00 динара
 10) Испитна пријава за пријављивање по истеку рока за пријављивање (на дан испита) 1.500,00 динара
11) Пријава за одбрану завршног (дипломског), специјалистичог рада и завршног мастер рада 2.000,00 динара
12) Уплата за одбрану завршног (дипломског) рада (на ж.р. Школе) 3.000,00 динара
13) Уплата за одбрану специјалистичког рада (на ж.р. Школе) 18.000,00 динара
14) Уплата за одбрану завршног мастер рада (на ж.р. Школе) 25.000,00 динара
15) Трошкова издавања дипломе и додатка дипломе (или уверење) 6.000,00 динара
16) Трошкова издавања дипломе и додатка дипломе (или уверење) на енглеском језику 6.000,00 динара
17) Трошкови издавања дипломе (по старом програму) 3.000,00 динара
18) Ванредно издавање дипломе и додатка дипломе још 3.000,00 динара
19) Ванредно издавање дипломе (по старом програму) још 1.500,00 динара
20) Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе 4.000,00 динара
21) Издавање дупликата дипломе (по старом програму) 2.000,00 динара
22) Издавање дупликата индекса 1.000,00 динара
23) Издавање уверења о положеним испитима 5.000,00 динара
24) Издавање уверења о признатим и положеним испитима 7.000,00 динара
25) Издавање посебних уверења и потврда на лични захтев 700,00 динара
26) Издавање уверења о статусу студента 100,00 динара
27) Овера семестра за студенте који се финансирају из буџета 750,00 динара
28) Oвера семестра за студенте који се сами финансирају 950,00 динара
29) Овера наставног плана и програма 500,00 динара
30) Нострификација и еквиваленција школске исправе 50.000,00 динара
31) Издавање докумената на реверс (ради се о документима достављених приликом уписа) 2.500,00 динара
32) Испис студената 2.500,00 динара
33) Провера дипломе 1.500,00 динара
34) Школарина за упис године за стране држављане 1.000 еура
35) Трошкови категоризације, обраде и архивирања података 5.000,00 динара
36) Испитна пријава за полагање пред Комисијом 3.000,00 динара
37) Испитна пријава за полагање после трећег испитног рока (јунски испитни рок) за предмете који се слушају у зимском семестру 2.000,00 динара
38) Пријава за полагање пријемног испита 4.000,00 динара
39) Информатор 400,00 динара
40) Припремна настава 4.000,00 динара

 

Пример како попунити уплатницу за уплату школарине

жиро рачун Школе 840-2111666-06
позив на број 02-број индекса уплатиоца (на пример СЕк 70/13)