ŠTA IZUČAVA?

Studijski program omogućava izučavanje i sticanje bitnih znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, regulisanja stacionarnog i dinamičkog saobraćaja, saobraćajnog planiranja i projektovanja, tehnlogije transporta, eksploatacije i održavanja motornih vozila, kombinovanog i unutrašnjeg transporta, mehanizacije pretovara, logistike, kao i drugih opštih i tehničkih disciplina koje su direktno ili indirektno vezane za drumski saobraćaj (psihologija, menadžment, mašinstvo, građevinarstvo, računarstvo i informatika, zaštita životne sredine itd).
Rešavanje kompleksnih saobraćajnih i transportnih problema zahteva specijalizovana i multidisciplinarna znanja u cilju nalaženja rešenja koja zadovoljavaju postavljene kriterijume (bezbednost, pouzdanost, rentabilnost, profitabilnost i dr.).

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti su sposobni da rešavaju praktične probleme iz prakse saobraćajnog inženjerstva i stiču sledeće kompetencije:

  • analiza i prevencija saobraćajnih nezgoda, analiza sistema obuke vozača, predlaganje mera i akcija za povećanje bezbednosti u saobraćaju,
  • planiranje mobilnosti, rešavanje problema parkiranja u urbanim sredinama, analiza saobraćajnih tokova i projektovanje saobraćajne signalizacije,
  • organizacija rada u putničkom i teretnom saobraćaju,
  • praćenje robnih tokova u međunarodnom robnom prometu, organizovanje transporta primenom modernih tehnologija kombinovanog transporta.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer saobraćaja.