Студијски програм:

Друмски саобраћај акредитован 2013. године