ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa primenjenim građevinarstvom u okviru svih radova na realizaciji projekta izgradnje objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (mehanika tla i fundiranje, građevinska mehanizacija i tehnologija građenja, građevinske, betonske, metalne i drvene konstrukcije, završne radove i instalacije, saobraćajnice, hidrotehnika, organizacija rada u građevinarstvu sa menadžmentom, urbanističko planiranje).
Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavljenje poslovima građevinskog inženjera u proizvodnji, održavanju, tehnologiji i eksploataciji sredstava rada u građevinarstvu.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • prikupljanje, sistematizovanje i obradu podataka u cilju projektovanja delova objekata u građevinarstvu;
  • primenu stečenih znanja u procesu projektovanja, izgradnji i održavanju građevinskih objekata;
  • korišćenje literature i inženjerskih alata za projektovanje, obračun radova, dimenzionisanje, izvod armature i 3D modeliranje;
  • koristi savremene tehnologije i softvere za vizuelnu komunikaciju i prezentaciju projekata;
  • primenu stečenih znanja u realizaciji projekata građevinskih objekata kroz samostalni odnosno timski rad;
  • praćenje razvoja izabrane oblasti građevinskog inženjerstva i kontinuiranog usavršavanja;
  • uključivanje u poslove planiranja, pripreme i organizacije gradilišta za građevinske objekte;
  • primenu inženjerskih, organizacionih i administrativnih mera za bezbedan rad na gradilištu;
  • korišćenje odgovarajućih softvera za projektovanje i poslove organizacije objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (Survey, Excel, NormaG, Dlubal RSTAB, Tower, AutoCad, 3D Max, ArchiCad, ArmCad i dr.);
  • razvoj komunikacionih sposobnosti i njihova primena u javnim odnosima u društvu, uz korišćenje profesionalne odgovornosti i etike.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer građevinskog inženjerstva.