ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa primenjenim građevinarstvom u okviru svih radova na realizaciji projekta izgradnje objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (mehanika tla i fundiranje, građevinska mehanizacija i tehnologija građenja, građevinske, betonske, metalne i drvene konstrukcije, završne radove i instalacije, saobraćajnice, hidrotehnika, organizacija rada u građevinarstvu sa menadžmentom, urbanističko planiranje).
Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavljenje poslovima građevinskog inženjera u proizvodnji, održavanju, tehnologiji i eksploataciji sredstava rada u građevinarstvu.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • da koristi relevantne materijale pri izvođenju građevinskih objekata,
  • da koristi računarske tehnologije u cilju primene praktičnih znanja radi projektovanja u građevinarstvu,
  • da koristi odgovarajuću opremu, primeni nove tehnologije u građevinarstvu,
  • da rukovodi pojedinim fazama radova u okviru visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje,
  • da obavlja inspekcijske poslove u organima lokalne samouprave,
  • da projektuje pojedine faze u okviru izrade idejnog i glavnog projekta.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer građevinskog inženjerstva.