ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa mašinskim konstrukcijama, eksploatacijom i održavanjem mašina, proizvodnim tehnologijama, razvojem proizvoda pomoću računara, menadžmentom proizvodnje.
Studijski program industrijsko inženjerstvo obrazuje studente da primenjuju raznovrsne metode i koriste savremene alate kako bi postali kvalitetni inženjeri koji se bave poslovima u proizvodnoj industriji. Na taj način, naši inženjeri analizom zahteva i raspoloživih resursa konstruišu proizvode, procenjuju i realno sagledavaju probleme iz prakse, ali i prenose svoje inženjersko znanje i veštine u druge oblasti i projekte.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti stiču sledeće kompetencije:

  • osposobljenost da prikupljaju, analiziraju i sistematizuju teoretske i praktične probleme iz inženjerske prakse i da koriste stečena znanja u samostalnom rešenju tih problema,
  • vladanje osnovnim fundamentalnim disciplinama u oblasti industrijskog inženjerstva, kao i savremenim informacionim tehnologijama na nivou koji se očekuje od inženjera ovog tipa i u zemljama EU,
  • osposobljenost za korišćenje literature i inženjerskih alata za proračune, modeliranje, simulaciju, a sve u cilju ovladavanja znanjima iz ovog područja,
  • posedovanje sposobnosti za timski rad pri rešavanju konkretnih, praktičnih problema struke,
  • osposobljenost da, posle diplomiranja, prate razvoj izabrane oblasti strukovnog inženjerstva i permanentno se obrazuju, saglasno novim dostignućima u svetu u oblasti industrijskog inženjerstva, npr. na specijalističkim strukovnim studijama,
  • sticanje sposobnosti za uključivanjem u poslove planiranja, pripreme, organizacije i upravljanja proizvodnjom u oblasti industrijskog inženjerstva,
  • osposobljenost za primenu inženjerskih, organizacionih i administrativnih mera za bezbedan rad sa mašinama, uređajima i opremom,
  • sposobnost razvijanja i projektovanja aparata, uređaja, mašina i sistema za sve industrijske sektore, testiranja materijala, delova mašina i uređaja, korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija,
  • razvijanje profesionalne odgovornosti i etike.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer industrijskog inženjerstva.