Студијски програм:

Индустријско инжењерство акредитован 2012. године