Студијски програм:

Индустријско инжењерство акредитован 2017. године

Оквирни садржаји предмета су усклађени са циљевима реализације пројекта „Дигитализација лабораторија у функцији унапређења производно-информационих и предузетничких компетенција студената (ДИГЛАБ)“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, број 612-00-01187/2021-06/60 од 27.09.2021. године)