Studijski program:

Industrijsko inženjerstvo akreditovan 2017. godine

Okvirni sadržaji predmeta su usklađeni sa ciljevima realizacije projekta „Digitalizacija laboratorija u funkciji unapređenja proizvodno-informacionih i preduzetničkih kompetencija studenata (DIGLAB)“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj 612-00-01187/2021-06/60 od 27.09.2021. godine)