Polazeći od dugogodišnjeg iskustva u obrazovanju inženjera različitih profila, a prilagođavajući se savremenim zahtevima i standardima visokoškolskog obrazovanja,  Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu je jasno postavila i istakla opšte i specifične ciljeve postojanja studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine. Pri izradi sadržaja studijskog programa vodilo se računa o adekvatnom predstavljanju tematike primene savremenih tehnologija, iz oblasti zaštite životne sredine, kao i što većoj usklađenosti i prilagođenosti sadržaja ovog programa sa sličnim programima visokoškolskih ustanova u EU, kako bi bilo obezbeđeno uključivanje studenata na odgovarajuće studijske programe u inostranstvu i brzo i efikasno prilagođavanje evropskom obrazovnom prostoru, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Imajući u vidu sve svoje resurse, Škola, kroz ovaj studijski program, ima jasno postavljen i istaknut cilj da omogući studentima da prošire i prodube svoja znanja, stečena na osnovnim studijama istog ili sličnog usmerenja, a sa namerom sticanja potpunijeg i znanja i razumevanja metoda zaštite, obnavljanja i očuvanja životne sredine. Konkretno, cilj ovog studijskog programa je obrazovanje stručnjaka koji poseduje neophodno znanje za uspešno bavljenje sledećim zadacima:

          – razvoj novih zelenih tehnologija (bez otpada ili sa smanjenim količinama)

          – razvoj metoda za recikliranje (sakupljanje, sortiranje) industrijskog i drugog otpada u cilju stvaranja novih sirovina i smanjenja zagađenja

          – korišćenje alternativnih goriva

          – odgovorno upravljanje prirodnim resursima (naročito vodom)

          – rešavanje problema zagađenja voda, vazduha i zemljišta

          – uvođenje mera energetske efikasnosti u cilju postizanja maksimalne produktivnosti uz minimalnu potrošnju energije

          – proučavanje odnosa ekosistema sa drugim sistemima (naročito industrijskim)

          – pobošljanje zakonske i normativne regulative u oblasti zaštite životne sredine

          S obzirom na uslove u kojima radi naša industrija i privreda uopšte, postavljeni ciljevi za budući profil stručnjaka, prilično su teški, ali se studenti obučavaju da deluju postupno na lokalnom i regionalnom planu, a što može imati i globalne efekte.
Pored ovoga Škola ima i sledeće opšte ciljeve:

          – postizanje obrazovnog procesa u skladu  sa najvišim standardima i usklađenost sa postavkama Bolonjskog procesa

          – obrazovanje orijentisano ka studentima, njihovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima učenja – kreiranje pristupa učenju gde je student u centru edukacije tj. prelazak sa statičkog držanja nastave na nastavu usmerenu na studenta.

          Studijski program specijalističkih strukovnih studija Inženjerstvo zaštite životne sredine obrazuje stručnjake koji, u ovom trenutku, nedostaju u profilu postojećih kadrova, s obzirom da je zaštita životne sredine relativno nova naučna disciplina i da postoje određene praznine u visokoškolskom obrazovanju u ovoj oblasti. Na ovaj način će se obezbediti kadrovi visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih poslova u oblasti zaštite životne sredine.