ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa uvodnim principima zaštite životne sredine, održivog razvoja, alternativnim izvorima energije, metodama merenja i kontrole zagađenja, upravljanjem životnim resursima, energetskom efikasnšću, eko standardima i tehničkim propisima, upravljanjem otpadom, komunalnom izgradnjom, prostornim planiranjem, projektovanjem infrastrukture.
Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavljenje tehnologijama u zaštiti životne sredine i prostornog planiranja, održivog razvoja, primenjivanja zakona i propisa, a sve u skladu sa svetskim, privrednim i društvenim razvojem, kao i sa principima zaštite životne sredine.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

 • sposobnost prikupljanja, sistematizovanja i procenjivanja bitnih informacija i podataka iz različitih oblasti zaštite životne sredine,
 • analize problema u životnoj sredini,
 •  sposobnosti tumačenja, sagledavanja i procene problema  zaštite životne sredine, kao i ovladavanja metodima, postupcima i procesima identifikacije rizika,
 • sposobnost da organizuju timski rad na rešavanju problema u životnoj sredini,
 • primena znanja u praksi,
 • razvoj sposobnosti i veština komunikacije sa neposrednim i širim okruženjem,
 • razvoj profesionalne etike
 • tumačenje širokog spektra zagađenja i degradacije ekosistema, kao i uzročnika zagađenja,
 • sposobnost merenje i kontrola stanja životne sredine,
 • razvijanje i analiza mera, metoda i tehnika za zaštitu i unapređenje kvaliteta životne sredine kroz izučavanje industrijskih i energetskih procesa i tehnologija
 • sposobnost primene metoda i postupaka za ocenu energetske efikasnosti
 • predlaganje najboljeg načina za reciklažu otpadnog materijala,
 • procena mogućnosti korišćenja alternativnih izvora energije  i analiza njihovog uticaja na životnu sredinu itd.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer zaštite životne sredine.