ISTRAŽIVANJE O MIGRACIJAMA STUDENATA

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, sprovodi istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlje.

Cilj istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao dobra osnova za upravljanje migracijama mladih visokoobrazovanih ljudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povoljnog ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskih programa u inostranstvu vrate u zemlju. Podaci se prikupljaju na svim fakultetima, akademijama i visokim školama koje imaju akreditovane studijske programe.

Upitnik je dostupan na sledećoj veb-adresi: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/.

Napominjemo da RZS nikada ne objavljuje lične podatke koje prikupi tokom svojih istraživanja. Javno mogu biti korišćeni samo podaci svedeni na prosek na nivou kompletnog uzorka.