Избори наставника

 

 

У библиотеци Одсека Ниш од 19.10.2020. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног асистента са пуним радним временом, за уже научне области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 12.10.2020. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног предавача, ван радног односа, за ужу научну област: Макроекономија и рачуноводство. Увид јавности траје до петка 16.10.2020. године. 

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор два предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена, за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор шест предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена, за уже области: Саобраћајнице и Хидротехника са организацијом и технологијом грађења и Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор три предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена, за ужу област: Заштита животне средине са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш..

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор два предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена, за уже области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор пет предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена. за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

28.07.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор сарадника у звање асистент са пуним радним временом, на одређено време у трајању од три године, за ужу област: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

10.07.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор наставника у звање предавача струковних студија са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу област: Заштита животне средине и Производне и информационе технологије. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Школе.

10.07.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор асистента са пуним радним временом, на одређено време у трајању од три године, за ужу област: Саобраћајнице и Хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Школе.

08.07.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор наставника у звање предавача струковних студија са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу област: Комуникационе технологије са електроником. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Школе.

30.12.2019. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавач са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.11.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави у звање асистента са пуним радним временом, на одређено време у трајању од три године, за ужу област: Рачунарске технологије и Комуникационе технологије са електроником. Извештај са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Примењена механика и машинске конструкције. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Друштвене науке и менаџмент. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Комуникационе технологије са електроником. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
15.04.2019. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавач са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
08.03.201. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Рачунарске технологије и Комуникационе технологије са електроником. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
14.02.2019. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Комуникационе технологије са електроником. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Заштита животне средине и Производне и информационе технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Заштита животне средине и Производне и информационе технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
19.11.2018. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/19. години, за ужу област: Производне технологије. Извештај са целокупном документацијом налази се у библиотеци Школе.
19.11.2018. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/19. години, за ужу област: Инжињерство заштите животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.11.2018. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са непуним радним временом 50% од пуног радног времена, за ужу област: Производне и информационе технологије. Извештај са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
08.11.2018. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор два наставника у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/19. години, за ужу област: Управљање отпадом. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
23.10.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника  у звање асистента са непуним радним временом, 50% од пуног радног времена на одређено време од три године за ужу област: Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.10.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом на одређено време до пет година за ужу област: Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
15.10.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавач ван радног односа за уже области: Рачунарска техника. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.09.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.09.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавач ван радног односа за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
12.07.2018. Ставља се на увид јавности извештај комисије по расписаном конкурсу за избор у звање предавача са пуним радним временом на одређено време од пет година за уже области: Друштвене науке и менаџмент. Извештај са целокупном документацијом може се прузети на линку.
Због коришћења колективног годишњег одмора примедбе на извештај можете доставити на мејл info@vtsnis.edu.rs закључно са 12. августом 2018. године.
05.06.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом до 50% за уже области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.06.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом до 50% за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.03.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом до 40% за уже области: Безбедност саобраћаја и Саобраћајни и транспортни системи. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.03.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор у звање предавача са пуним радним временом на одређено време од пет година за уже области: Природне науке (за предмете Физика и Бука и вибрације у радној и животној средини). Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.02.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор у звање предавача са пуним радним временом на одређено време од пет година за уже области: Природне науке (за предмете Математика 1, Математика 2 и Нацртна геометрија). Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
24.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом за уже области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
19.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом за уже области: Конструкције, визуелизације и материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
19.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Производне и информационе технологије и Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
18.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом за ужу област: Конструкције, визуелизације и материјализација у грађевинарству. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
02.11.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
31.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
30.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
29.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
23.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
22.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за уже научне области Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Природне науке, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом 50% од пуног радног времена на одређено време у трајању од три године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 50% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
31.05.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента са пуним радним временом, за уже научне области Саобраћајнице и Хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
27.02.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне области Заштита животне средине и Производне и информационе технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
24.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне области Производне и информационе технологије, Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
20.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
20.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
14.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
14.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за уже области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
07.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор два сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
18.07.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадник у настави, за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
13.07.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор два сарадника у звање сарадник у настави, за уже научне области Заштита животне средине и Производне и информационе техн ологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.06.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Заштита животне средине, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
12.05.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Заштита животне средине и Примењена механика, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Саобраћајни и транспортни системи, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
04.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Производне и информационе технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
22.02.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за Енглески језик, за ужу научну област Друштвене науке и менаџмент, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
18.12.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу област Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
10.11.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног нaставника у звање предавача за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
03.11.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног нaставника у звање предавача за ужу научну област Заштита животне средине на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
10.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадника за ужу научну област Електроника на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Конструкције, визуелизација, и материјализација у грађевинарству на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
27.02.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.10.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.10.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу област Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област конструкције и визуелизација и материјализација у грађевиарству, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
30.04.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу од 03.04.2014. године за избор једног наставника у звање предавача за ужу област природне науке, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.