Избори наставника

 

У библиотеци Одсека Ниш од 22.03.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног наставника у звање виши предавач, са пуним радним временом, за извођење наставе за уже стручне области: Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем и Безбедност саобраћаја. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 22.03.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор  једног наставника у звање вишег предавача, са пуним радним временом, за извођење наставе за уже стручне области: Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем и Технологија и организација транспорта. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 22.03.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор  једног наставника у звање вишег предавача, са пуним радним временом, за извођење наставе за уже стручне области: Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем и Технологија и организација транспорта. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 02.02.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор  једног наставника у звање професор струковних студија, за извођење наставе за уже стручне области: Материјали, конструкције и геотехника и Организација грађења, саобраћајнице и хидротехника. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 31.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор  једног сарадника у звање асистент, за извођење наставе за уже стручне области: Материјали, конструкције и геотехника и Организација грађења, саобраћајнице и хидротехника. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 31.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор  наставника у звање виши предавач са пуним радним временом на неодрађено време, за извођење наставе за уже стручне области: Производно – информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 31.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор  два професора у звање професор струковних студија са пуним радним временом на неодрађено време, за извођење наставе за уже стручне области: Производно – информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 31.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор  једног сарадника у звање сарадник у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године, за извођење наставе за ужу стручну област: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 28.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор  једног наставника у звање професор струковних студија, за извођење наставе за ужу стручну област: Архитектонско пројектовање и урбанизам. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 28.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор  једног наставника у звање професор струковних студија, за извођење наставе за ужу стручну област: Комуникологија. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 24.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у једног наставника у звање професор струковних студија, за извођење наставе за ужу стручну област: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарство и информатика. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 21.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у једног наставника у звање професор струковних студија, за извођење наставе за ужу стручну област: Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем и Технологија и организација транспорта. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 21.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време од пет година, за извођење наставе за ужу стручну област: Енглески језик. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 14.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање једног наставника у звање професор са пуним радним временом на неодређено радно време , за извођење наставе за ужу стручну област: Рачунарство и информатика. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 12.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време од пет година, за извођење наставе за уже стручне области: Материјали, конструкције и геотехника и Организација грађења, саобраћајнице и хидротехника. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 11.01.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање једног сарадника у звање сарадник у настави, на одређено време у трајању од годину дана, за извођење наставе за ужу стручну област: Заштита животне средине. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 22.10.2021.. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање једног сарадника у звање асистент за извођење наставе за уже научне области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 28.09.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање предавач ван радног односа за извођење наставе за уже научне области: Микроекономија и Рачуноводство. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 07.10.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање предавач ван радног односа за извођење наставе за уже научне области: Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 24.08.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор сарадника у звање асистента за извођење наставе за уже научне области: Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења и Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 06.07.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање асистента за извођење наставе за уже научне области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 21.06.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног наставника у звање професора за ужу научну облас: Друштвене науке и менаџмент. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 31.05.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор четири предавача ван радног односа за извођење наставе на стручно апликативним предметима за уже научне области: Заштита животне средине. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 31.05.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор предавача ван радног односа за извођење наставе на стручно апликативним предметима за уже научне области: Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења и конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 31.05.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор предавача ван радног односа за извођење наставе на стручно апликативним предметима за уже научне области: Комуникационе технологије са електроником и рачунарске технологије. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 31.05.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор два предавача ван радног односа за извођење наставе на стручно апликативним предметима за уже научне области: Производно и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 17.05.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом за уже научне области: Заштита животне средине. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 12.05.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног предавача ван радног односа за уже научне области: Заштита животне средине. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 05.05.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом за уже научне области: Заштита животне средине. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 09.02.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор сарадника у звање предавача ван радног односа за уже научне области: Саобраћајнице и хидротехника са организацијоми технологијом грађења, Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 04.02.2021. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног наставника у звање предавача за са пуним радним временом за уже научне области: Саобраћајнице и хидротехника са организацијоми технологијом грађења, Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 09.12.2020. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног наставника у звање предавача за уже научне области: Примењена механика и машинске конструкције и Производне и информационе технологије. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 24.11.2020. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног асистента са пуним радним временом на одређено време од три године, за уже научне области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 19.10.2020. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног асистента са пуним радним временом, за уже научне области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

У библиотеци Одсека Ниш од 12.10.2020. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног предавача, ван радног односа, за ужу научну област: Макроекономија и рачуноводство. Увид јавности траје до петка 16.10.2020. године. 

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор два предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена, за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор шест предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена, за уже области: Саобраћајнице и Хидротехника са организацијом и технологијом грађења и Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор три предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена, за ужу област: Заштита животне средине са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш..

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор два предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена, за уже области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

16.09.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор пет предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена. за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

28.07.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор сарадника у звање асистент са пуним радним временом, на одређено време у трајању од три године, за ужу област: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.

10.07.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор наставника у звање предавача струковних студија са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу област: Заштита животне средине и Производне и информационе технологије. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Школе.

10.07.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор асистента са пуним радним временом, на одређено време у трајању од три године, за ужу област: Саобраћајнице и Хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Школе.

08.07.2020. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор наставника у звање предавача струковних студија са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу област: Комуникационе технологије са електроником. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Школе.

30.12.2019. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавач са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.11.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави у звање асистента са пуним радним временом, на одређено време у трајању од три године, за ужу област: Рачунарске технологије и Комуникационе технологије са електроником. Извештај са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Примењена механика и машинске конструкције. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Друштвене науке и менаџмент. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.04.2019. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Комуникационе технологије са електроником. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
15.04.2019. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавач са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
08.03.201. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/2019. години, за ужу област: Рачунарске технологије и Комуникационе технологије са електроником. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
14.02.2019. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Комуникационе технологије са електроником. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Заштита животне средине и Производне и информационе технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Заштита животне средине и Производне и информационе технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
25.12.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање вишег предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
19.11.2018. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/19. години, за ужу област: Производне технологије. Извештај са целокупном документацијом налази се у библиотеци Школе.
19.11.2018. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног предавача у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/19. години, за ужу област: Инжињерство заштите животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.11.2018. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са непуним радним временом 50% од пуног радног времена, за ужу област: Производне и информационе технологије. Извештај са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
08.11.2018. Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор два наставника у звање предавач ван радног односа за ангажовање од 30% од пуног радног времена у школској 2018/19. години, за ужу област: Управљање отпадом. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
23.10.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника  у звање асистента са непуним радним временом, 50% од пуног радног времена на одређено време од три године за ужу област: Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.10.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом на одређено време до пет година за ужу област: Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
15.10.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавач ван радног односа за уже области: Рачунарска техника. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.09.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.09.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавач ван радног односа за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
12.07.2018. Ставља се на увид јавности извештај комисије по расписаном конкурсу за избор у звање предавача са пуним радним временом на одређено време од пет година за уже области: Друштвене науке и менаџмент. Извештај са целокупном документацијом може се прузети на линку.
Због коришћења колективног годишњег одмора примедбе на извештај можете доставити на мејл info@vtsnis.edu.rs закључно са 12. августом 2018. године.
05.06.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом до 50% за уже области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.06.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом до 50% за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.03.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом до 40% за уже области: Безбедност саобраћаја и Саобраћајни и транспортни системи. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.03.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор у звање предавача са пуним радним временом на одређено време од пет година за уже области: Природне науке (за предмете Физика и Бука и вибрације у радној и животној средини). Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.02.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор у звање предавача са пуним радним временом на одређено време од пет година за уже области: Природне науке (за предмете Математика 1, Математика 2 и Нацртна геометрија). Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
24.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом за уже области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
19.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом за уже области: Конструкције, визуелизације и материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
19.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Производне и информационе технологије и Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
18.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом за ужу област: Конструкције, визуелизације и материјализација у грађевинарству. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
02.11.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
31.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
30.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
29.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
23.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
22.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за уже научне области Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Природне науке, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом 50% од пуног радног времена на одређено време у трајању од три године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 50% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
31.05.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента са пуним радним временом, за уже научне области Саобраћајнице и Хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
27.02.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне области Заштита животне средине и Производне и информационе технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
24.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне области Производне и информационе технологије, Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
20.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
20.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
14.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
14.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за уже области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
07.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор два сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
18.07.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадник у настави, за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
13.07.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор два сарадника у звање сарадник у настави, за уже научне области Заштита животне средине и Производне и информационе техн ологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.06.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Заштита животне средине, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
12.05.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Заштита животне средине и Примењена механика, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Саобраћајни и транспортни системи, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
04.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Производне и информационе технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
22.02.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за Енглески језик, за ужу научну област Друштвене науке и менаџмент, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
18.12.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу област Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
10.11.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног нaставника у звање предавача за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
03.11.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног нaставника у звање предавача за ужу научну област Заштита животне средине на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
10.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадника за ужу научну област Електроника на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Конструкције, визуелизација, и материјализација у грађевинарству на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
27.02.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.10.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.10.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу област Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област конструкције и визуелизација и материјализација у грађевиарству, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
30.04.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу од 03.04.2014. године за избор једног наставника у звање предавача за ужу област природне науке, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.