Izbori nastavnika

 

U biblioteci Odseka Niš od 22.03.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog nastavnika u zvanje viši predavač, sa punim radnim vremenom, za izvođenje nastave za uže stručne oblasti: Planiranje, projektovanje i upravljanje saobraćajem i Bezbednost saobraćaja. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 22.03.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor  jednog nastavnika u zvanje višeg predavača, sa punim radnim vremenom, za izvođenje nastave za uže stručne oblasti: Planiranje, projektovanje i upravljanje saobraćajem i Tehnologija i organizacija transporta. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 22.03.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor  jednog nastavnika u zvanje višeg predavača, sa punim radnim vremenom, za izvođenje nastave za uže stručne oblasti: Planiranje, projektovanje i upravljanje saobraćajem i Tehnologija i organizacija transporta. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 02.02.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor  jednog nastavnika u zvanje profesor strukovnih studija, za izvođenje nastave za uže stručne oblasti: Materijali, konstrukcije i geotehnika i Organizacija građenja, saobraćajnice i hidrotehnika. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 31.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor  jednog saradnika u zvanje asistent, za izvođenje nastave za uže stručne oblasti: Materijali, konstrukcije i geotehnika i Organizacija građenja, saobraćajnice i hidrotehnika. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 31.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor  nastavnika u zvanje viši predavač sa punim radnim vremenom na neodrađeno vreme, za izvođenje nastave za uže stručne oblasti: Proizvodno – informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 31.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor  dva profesora u zvanje profesor strukovnih studija sa punim radnim vremenom na neodrađeno vreme, za izvođenje nastave za uže stručne oblasti: Proizvodno – informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 31.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor  jednog saradnika u zvanje saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od jedne godine, za izvođenje nastave za užu stručnu oblast: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarske tehnologije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 28.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor  jednog nastavnika u zvanje profesor strukovnih studija, za izvođenje nastave za užu stručnu oblast: Arhitektonsko projektovanje i urbanizam. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 28.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor  jednog nastavnika u zvanje profesor strukovnih studija, za izvođenje nastave za užu stručnu oblast: Komunikologija. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 24.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u jednog nastavnika u zvanje profesor strukovnih studija, za izvođenje nastave za užu stručnu oblast: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarstvo i informatika. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 21.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u jednog nastavnika u zvanje profesor strukovnih studija, za izvođenje nastave za užu stručnu oblast: Planiranje, projektovanje i upravljanje saobraćajem i Tehnologija i organizacija transporta. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 21.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u zvanje jednog nastavnika u zvanje višeg predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme od pet godina, za izvođenje nastave za užu stručnu oblast: Engleski jezik. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 14.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u zvanje jednog nastavnika u zvanje profesor sa punim radnim vremenom na neodređeno radno vreme , za izvođenje nastave za užu stručnu oblast: Računarstvo i informatika. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 12.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u zvanje jednog nastavnika u zvanje višeg predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme od pet godina, za izvođenje nastave za uže stručne oblasti: Materijali, konstrukcije i geotehnika i Organizacija građenja, saobraćajnice i hidrotehnika. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 11.01.2022. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u zvanje jednog saradnika u zvanje saradnik u nastavi, na određeno vreme u trajanju od godinu dana, za izvođenje nastave za užu stručnu oblast: Zaštita životne sredine. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 22.10.2021.. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u zvanje jednog saradnika u zvanje asistent za izvođenje nastave za uže naučne oblasti: Proizvodne i informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 28.09.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u zvanje predavač van radnog odnosa za izvođenje nastave za uže naučne oblasti: Mikroekonomija i Računovodstvo. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 07.10.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u zvanje predavač van radnog odnosa za izvođenje nastave za uže naučne oblasti: Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu i Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 24.08.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor saradnika u zvanje asistenta za izvođenje nastave za uže naučne oblasti: Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja i Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 06.07.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor u zvanje asistenta za izvođenje nastave za uže naučne oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarske tehnologije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 21.06.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora za užu naučnu oblas: Društvene nauke i menadžment. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 31.05.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor četiri predavača van radnog odnosa za izvođenje nastave na stručno aplikativnim predmetima za uže naučne oblasti: Zaštita životne sredine. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 31.05.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor predavača van radnog odnosa za izvođenje nastave na stručno aplikativnim predmetima za uže naučne oblasti: Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja i konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 31.05.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor predavača van radnog odnosa za izvođenje nastave na stručno aplikativnim predmetima za uže naučne oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i računarske tehnologije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 31.05.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor dva predavača van radnog odnosa za izvođenje nastave na stručno aplikativnim predmetima za uže naučne oblasti: Proizvodno i informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 17.05.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom za uže naučne oblasti: Zaštita životne sredine. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 12.05.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog predavača van radnog odnosa za uže naučne oblasti: Zaštita životne sredine. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 05.05.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom za uže naučne oblasti: Zaštita životne sredine. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 09.02.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor saradnika u zvanje predavača van radnog odnosa za uže naučne oblasti: Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijomi tehnologijom građenja, Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 04.02.2021. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača za sa punim radnim vremenom za uže naučne oblasti: Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijomi tehnologijom građenja, Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 09.12.2020. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača za uže naučne oblasti: Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije i Proizvodne i informacione tehnologije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 24.11.2020. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom na određeno vreme od tri godine, za uže naučne oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarske tehnologije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 19.10.2020. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom, za uže naučne oblasti: Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

U biblioteci Odseka Niš od 12.10.2020. godine, nalazi se Izveštaj komisije imenovane za pisanje izveštaja za izbor jednog predavača, van radnog odnosa, za užu naučnu oblast: Makroekonomija i računovodstvo. Uvid javnosti traje do petka 16.10.2020. godine. 

16.09.2020. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor dva predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena, za uže oblasti: Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

16.09.2020. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor šest predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena, za uže oblasti: Saobraćajnice i Hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja i Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

16.09.2020. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor tri predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena, za užu oblast: Zaštita životne sredine sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš..

16.09.2020. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor dva predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena, za uže oblasti: Proizvodne i informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

16.09.2020. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor pet predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena. za uže oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarske tehnologije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

28.07.2020. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor saradnika u zvanje asistent sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od tri godine, za užu oblast: Proizvodne i informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Odseka Niš.

10.07.2020. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanje predavača strukovnih studija sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od pet godina, za užu oblast: Zaštita životne sredine i Proizvodne i informacione tehnologije. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Škole.

10.07.2020. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor asistenta sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od tri godine, za užu oblast: Saobraćajnice i Hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Škole.

08.07.2020. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanje predavača strukovnih studija sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od pet godina, za užu oblast: Komunikacione tehnologije sa elektronikom. Izveštaj, sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Škole.

30.12.2019. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavač sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
25.11.2019. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u nastavi u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od tri godine, za užu oblast: Računarske tehnologije i Komunikacione tehnologije sa elektronikom. Izveštaj sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.04.2019. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/2019. godini, za užu oblast: Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.04.2019. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/2019. godini, za užu oblast: Društvene nauke i menadžment. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.04.2019. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/2019. godini, za užu oblast: Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.04.2019. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/2019. godini, za užu oblast: Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.04.2019. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/2019. godini, za užu oblast: Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.04.2019. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/2019. godini, za užu oblast: Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.04.2019. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/2019. godini, za užu oblast: Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.04.2019. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/2019. godini, za užu oblast: Komunikacione tehnologije sa elektronikom. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
15.04.2019. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavač sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
08.03.201. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/2019. godini, za užu oblast: Računarske tehnologije i Komunikacione tehnologije sa elektronikom. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
14.02.2019. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu i Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
25.12.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
25.12.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
25.12.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Zaštita životne sredine i Proizvodne i informacione tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
25.12.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Zaštita životne sredine i Proizvodne i informacione tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
25.12.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Računarske tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
19.11.2018. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/19. godini, za užu oblast: Proizvodne tehnologije. Izveštaj sa celokupnom dokumentacijom nalazi se u biblioteci Škole.
19.11.2018. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog predavača u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/19. godini, za užu oblast: Inžinjerstvo zaštite životne sredine. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
09.11.2018. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje saradnik u nastavi sa nepunim radnim vremenom 50% od punog radnog vremena, za užu oblast: Proizvodne i informacione tehnologije. Izveštaj sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
08.11.2018. Izveštaj komisije, po raspisanom konkursu za izbor dva nastavnika u zvanje predavač van radnog odnosa za angažovanje od 30% od punog radnog vremena u školskoj 2018/19. godini, za užu oblast: Upravljanje otpadom. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
23.10.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika  u zvanje asistenta sa nepunim radnim vremenom, 50% od punog radnog vremena na određeno vreme od tri godine za užu oblast: Računarske tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.10.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme do pet godina za užu oblast: Računarske tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
15.10.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavač van radnog odnosa za uže oblasti: Računarska tehnika. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
28.09.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača sa punim radnim vremenom za uže oblasti: Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
28.09.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavač van radnog odnosa za uže oblasti: Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
12.07.2018. Stavlja se na uvid javnosti izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor u zvanje predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme od pet godina za uže oblasti: Društvene nauke i menadžment. Izveštaj sa celokupnom dokumentacijom može se pruzeti na linku.
Zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora primedbe na izveštaj možete dostaviti na mejl info@vtsnis.edu.rs zaključno sa 12. avgustom 2018. godine.
05.06.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta sa nepunim radnim vremenom do 50% za uže oblasti: Zaštita životne sredine. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
01.06.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta sa nepunim radnim vremenom do 50% za uže oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarske tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
05.03.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta sa nepunim radnim vremenom do 40% za uže oblasti: Bezbednost saobraćaja i Saobraćajni i transportni sistemi. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
01.03.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor u zvanje predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme od pet godina za uže oblasti: Prirodne nauke (za predmete Fizika i Buka i vibracije u radnoj i životnoj sredini). Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
28.02.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor u zvanje predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme od pet godina za uže oblasti: Prirodne nauke (za predmete Matematika 1, Matematika 2 i Nacrtna geometrija). Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
24.01.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom za uže oblasti: Proizvodne i informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
19.01.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača sa punim radnim vremenom za uže oblasti: Konstrukcije, vizuelizacije i materijalizacija u građevinarstvu i Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
19.01.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Proizvodne i informacione tehnologije i Zaštita životne sredine. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
18.01.2018. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom za užu oblast: Konstrukcije, vizuelizacije i materijalizacija u građevinarstvu. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
02.11.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od pet godina za uže oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarske tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
31.08.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od jedne godine za uže oblasti: Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
30.08.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od jedne godine za uže oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Savremene računarske tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
29.08.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od jedne godine za uže oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Savremene računarske tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
23.08.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od jedne godine za uže oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Savremene računarske tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
22.08.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od jedne godine za uže oblasti: Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
21.08.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija, za uže naučne oblasti Proizvodne i informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
21.08.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija, za užu naučnu oblast Prirodne nauke, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
21.08.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta sa nepunim radnim vremenom 50% od punog radnog vremena na određeno vreme u trajanju od tri godine za užu oblasti: Zaštita životne sredine. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
21.08.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u nastavi sa nepunim radnim vremenom 50% od punog radnog vremena na određeno vreme u trajanju od jedne godine za užu oblasti: Zaštita životne sredine. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
31.05.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom, za uže naučne oblasti Saobraćajnice i Hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
27.02.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne oblasti Zaštita životne sredine i Proizvodne i informacione tehnologije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
24.01.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne oblasti Proizvodne i informacione tehnologije, Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
20.01.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija, za užu naučnu oblast Računarske tehnologije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
20.01.2017. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija, za užu naučnu oblast Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarske tehnologije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
14.10.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u nastavi sa nepunim radnim vremenom 30% od punog radnog vremena na određeno vreme u trajanju od jedne godine za užu oblasti: Zaštita životne sredine. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
14.10.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u nastavi sa nepunim radnim vremenom 30% od punog radnog vremena na određeno vreme u trajanju od jedne godine za uže oblasti: Proizvodne i informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
07.10.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor dva saradnika u nastavi sa nepunim radnim vremenom 30% od punog radnog vremena na određeno vreme u trajanju od jedne godine za uže oblasti: Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarske tehnologije. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
18.07.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje saradnik u nastavi, za uže naučne oblasti Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
13.07.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor dva saradnika u zvanje saradnik u nastavi, za uže naučne oblasti Zaštita životne sredine i Proizvodne i informacione tehn ologije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
01.06.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija, za užu naučnu oblast Zaštita životne sredine, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
12.05.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija, za užu naučnu oblast Komunikacione tehnologije sa elektronikom i Računarske tehnologije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
28.04.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za užu naučnu oblast Zaštita životne sredine i Primenjena mehanika, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
28.04.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za užu naučnu oblast Saobraćajni i transportni sistemi, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
04.04.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za užu naučnu oblast Proizvodne i informacione tehnologije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
22.02.2016. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta za Engleski jezik, za užu naučnu oblast Društvene nauke i menadžment, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
18.12.2015. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
10.11.2015. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača za užu naučnu oblast Komunikacione tehnologije sa elektronikom na osnovnim strukovnim studijama, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
03.11.2015. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača za užu naučnu oblast Zaštita životne sredine na osnovnim strukovnim studijama, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
10.03.2015. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Elektronika na osnovnim strukovnim studijama, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
09.03.2015. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta za uže naučne oblasti Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja na osnovnim strukovnim studijama, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
09.03.2015. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta za uže naučne oblasti Konstrukcije, vizuelizacija, i materijalizacija u građevinarstvu na osnovnim strukovnim studijama, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
05.03.2015. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta za uže naučne oblasti Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja na osnovnim strukovnim studijama, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
27.02.2015. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta za uže naučne oblasti Proizvodne i informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije na osnovnim strukovnim studijama, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
09.10.2014. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta za uže naučne oblasti Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
01.10.2014. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Računarske tehnologije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
16.05.2014. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača za užu oblast Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
05.05.2014. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača za užu oblast Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
05.05.2014. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača za užu oblast konstrukcije i vizuelizacija i materijalizacija u građeviarstvu, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.
30.04.2014. Izveštaj komisije po raspisanom konkursu od 03.04.2014. godine za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača za užu oblast prirodne nauke, stavljaju se na javni uvid. Izveštaji sa celokupnom dokumentacijom nalaze se u biblioteci Škole.