Јавне набавке

Јавни позив Опис Документација Рок за достављање понуда Статус

50 - Јавна набавка мале вредности - набавка тестере, колица и аутоматизација машине
2020-02-12 13:00:00
отварање понуда
2020-02-12 13:15:00
Затворен

49 - Јавна набавка мале вредности - набавка програмског пакета
2020-01-22 13:00:00
отварање понуда
2020-01-22 13:15:00
Затворен

48 - Јавна набавка - набавка услуга штампања материјала за промоцију школе за 2019. годину
2019-12-23 13:00:00
отварање понуда
2019-12-23 13:15:00
Затворен

47 - Јавна набавка – набавка опреме и ЦНЦ машине
Одлука о додели уговора

2019-12-06 13:00:00
отварање понуда
2019-12-06 13:15:00
Затворен

46 - Јавна набавка – набавка опреме и софтвера за пројекат ЕРАСМУС+ - Трафсаф
Одлука о додели уговора

2019-11-29 13:00:00
отварање понуда
2019-11-29 13:15:00
Затворен

45 - Јавна набавка - набавка добара – обједињена набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта ЕРАЗМУС+ - Трафсаф.
Одлука о додели уговора за партију 3

2019-10-11 13:00:00
отварање понуда
2019-10-11 13:15:00
Затворен

44 - Јавна набавка мале вредности услуга - Санација ходника
Одлука о додели уговора

2019-06-17 13:00:00
отварање понуда
2019-06-17 13:15:00
Затворен

43 - Јавна набавка мале вредности услуга - Хотелски смештај
Одлука о додели уговора

2019-04-01 13:00:00
отварање понуда
2019-04-01 13:15:00
Затворен

42 - Јавна набавка мале вредности услуга - израда корица и футрола за дипломе и коричења за потребе школе
2019-03-27 13:00:00
отварање понуда
2019-03-27 13:15:00
Затворен

41 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка електричне енергије
2019-03-22 13:00:00
отварање понуда
2019-03-22 13:15:00
Затворен

40 - Јавна набавка мале вредности услуга – штампања и графичке обраде слика и текста за потребе школе
2019-02-13 13:00:00
отварање понуда
2019-02-13 13:30:00
Затворен

39 - јавна набавке мале вредности услуга - услуга штампања материјала за промоцију школе
Одлуке о додели уговора

2018-12-13 13:00:00
отварање понуда
2018-12-13 13:15:00
Затворен

38 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка софтвера, опреме иматеријала
Одлуке о додели уговора

2018-12-10 13:00:00
отварање понуда
2018-12-10 13:15:00
Затворен

37 - Јавна набавка мале вредности услуга - Хотелски смештај
Одлука о додeли уговора

2018-05-04 13:00:00
отварање понуда
2018-05-04 13:15:00
Затворен

36 - Јавна набавка мале вредности услуга - радови на адаптацији приземног дела објекта и пренамена простора из слушаонице у лабораторије
Одлука о додели уговора

2018-04-13 13:00:00
отварање понуда
2018-04-13 13:15:00
Затворен

35 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка електричне енергије
2018-02-28 13:00:00
отварање понуда
2018-02-28 13:15:00
Затворен

34 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка радова на реконструкцији учионица 2. и 3
Одлука о обустави поступка (07.02.2018.)
Обавештење о обустави поступка (13.02.2018.)

2018-01-31 13:00:00
отварање понуда
2018-01-31 13:15:00
Затворен

33 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка и штампање пропагандног материјала за промоцију школе за 2017. годину
2017-12-11 13:00:00
отварање понуда
2017-12-11 13:15:00
Затворен

32 - Јавна набавка мале вредности услуга - радови на санацији међуспратне конструкције
Одлука о додели уговора

2017-09-25 13:00:00
отварање понуда
2017-09-25 13:15:00
Затворен

31 - Јавна набавка мале вредности услуга - радови на реконструкцији учионице у лабораторију
Одлука о додели уговора

2017-04-27 13:00:00
отварање понуда
2017-04-27 13:15:00
Затворен

30 - Јавна набавка мале вредности услуга - превоз ученика
2017-03-22 13:00:00
отварање понуда
2017-03-22 13:15:00
Затворен

29 - Јавна набавка мале вредности услуга - штампање и коричење
2017-02-20 13:00:00
отварање понуда
2017-02-20 13:15:00
Затворен

28 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка електричне енергије
2017-02-07 13:00:00
отварање понуда
2017-02-07 13:15:00
Затворен

27 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка и штампање пропагандног материјала за промоцију школе
Одлука о додели уговора

2016-12-13 13:00:00
отварање понуда
2016-12-13 13:15:00
Затворен
26 - ОБЈЕДИЊЕНА НАБАВКА ИНТЕГРИСАНОГ РЕШЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ НАСТАВОМ, ПИД РЕГУЛАТОРА И ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ERASMUS+ пројекат: WamPPP
Обавештење о измени у конкурсној документацији
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењеу рока за примедбе

2016-08-18 12:00:00
отварање понуда
2016-08-18 13:00:00
Затворен

25 - Јавна набавка мале вредности услуга - превоз ученика

2016-04-14 13:00:00
отварање понуда
2016-04-14 13:15:00
Затворен

24 - Јавна набавка мале вредности услуга - превоз ученика
2016-03-30 13:00:00
отварање понуда
2016-03-30 13:15:00
Затворен

23 - Јавна набавка мале вредности услуга - рачунара и рачунарске опреме
Одлука о додели уговора

2016-03-25 13:00:00
отварање понуда
2016-03-25 13:15:00
Затворен

22 - Јавна набавка мале вредности услуга - штампање и коричење
Одлука о додели уговора

2016-03-16 13:00:00
отварање понуда
2016-03-16 13:15:00
Затворен

21 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка софтвера за симулацију и реконструкцију саобраћајних незгода
2015-12-23 13:00:00
отварање понуда
2015-12-23 13:15:00
Затворен

20 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка и штампање пропагандног материјала за промоцију школе
Одлука о додели уговора

2015-11-18 13:00:00
отварање понуда
2015-11-18 13:15:00
Затворен

19 - Јавна набавка мале вредности услуга - радови на реконструкцији амфитеатра А1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2

2015-10-26 13:00:00
отварање понуда
2015-10-26 13:15:00
Затворен

18- Јавна набавка мале вредности услуга - радови на постављању плочица на 1. спрату и степеништу
2015-07-07 13:00:00
отварање понуда
2015-07-07 13:15:00
Затворен
17 - Набавка опреме 2 - TEMPUS пројекат: ECBAC
Одлука о додели уговора

2015-06-10 13:00:00
отварање понуда
2015-06-10 13:15:00
Затворен
16 - Набавка опреме - TEMPUS пројекат: ECBAC
Одлука о додели уговора

2015-05-08 13:00:00
отварање понуда
2015-05-08 13:15:00
Затворен

15 - Јавна набавка мале вредности услуга - превоз ученика
2015-03-25 13:00:00
отварање понуда
2015-03-25 13:15:00
Затворен

14 - Јавна набавка мале вредности услуга - канцеларијски материјал и тонери
2015-03-09 13:00:00
отварање понуда
2015-03-09 13:15:00
Затворен

13 - Јавна набавка мале вредности услуга - штампање и коричење
2015-02-20 13:00:00
отварање понуда
2015-02-20 13:15:00
Затворен

12 - Јавна набавка мале вредности услуга - аудио опрема
2015-02-10 13:00:00
отварање понуда
2015-02-10 13:15:00
Затворен

11 - Јавна набавка мале вредности услуга - мерни инструменти
2014-12-10 13:00:00
отварање понуда
2014-12-10 13:15:00
Затворен

10 - Јавна набавка мале вредности услуга - Мерни инструменти, мрежна опрема и 3д штампач
2014-11-13 13:00:00
отварање понуда
2014-11-13 13:15:00
Затворен

09 - Јавна набавка мале вредности услуга - Набавка видео надзора
2014-10-22 13:00:00
отварање понуда
2014-10-22 13:15:00
Затворен

08 - Јавна набавка мале вредности услуга - набавка рачунара, рачунарске опреме и софтвера
2014-05-30 13:00:00
отварање понуда
2014-05-30 13:15:00
Затворен

07 - Јавна набавка мале вредности услуга - Услуге организовања екскурзије и хотелског смештаја на Сребрном језеру
2014-05-15 13:00:00
отварање понуда
2014-05-15 13:15:00
Затворен

06 - Јавне набавке мале вредности добара - Услуге превоза ученика, 60100000 – Превоз у друмском саобраћају
2014-03-07 13:00:00
отварање понуда
2014-03-07 13:15:00
Затворен

05 - Јавне набавке мале вредности добара - Услуге штампања и коричења за потребе школе, 22900000 - Разни штампани материјал
2014-03-06 13:00:00
отварање понуда
2014-03-06 13:15:00
Затворен

04 - Јавне набавке мале вредности добара - Набавка канцеларијског материјала и тонера, ОРН 30192000 - Канцеларијски материјал
2014-03-06 13:00:00
отварање понуда
2014-03-06 13:15:00
Затворен

03 - Јавне набавке мале вредности услуга - Услуге хотелског смештаја, ОРН 55120000
2014-02-24 13:00:00
отварање понуда
2014-02-24 13:15:00
Затворен

02 - Јавне набавке мале вредности услуга - Услуге смештаја у хотелу на Копаонику ЈНМВ 13/1-2014
2014-01-27 13:00:00
отварање понуда
2014-01-27 13:15:00
Затворен

01 - Јавна набавка мале вредности бр. 16/2013 - Набавка услуге за реконструкцију WC-a и адаптацију просторија на првом спрату објекта Високе техничке школе струковних студија у Нишу
Обавештење о продужењеу рока за подношење понуда

2013-08-02 13:00:00
отварање понуда
2013-08-02 13:15:00
Затворен