Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Наташа Динић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Сензорски системи браниће мастер рад под називом теме: "Примена технике термовизијског мерења у процесу контроле концентрације метана CH4 на комуналним депонијама", oдобрен на седници наставног већа 23.12.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.02.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Аница Милошевић, Соња Поповић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Милица Ђорђевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Компаративна анализа карактеристика буковог дрвеног пелета произвођача Bioenergy Point Бољевац и угља СОКО Сокобања као енергента", oдобрен на седници наставног већа 22.05.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.02.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Милош Ристић, Мирослав Грујић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Младен Стојановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Градитељство и животна средина браниће завршни рад под називом теме: "Технологије паметних градова", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 20.02.2020. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ненад Пејин, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Обновљиви и дисперзни извори напајања браниће завршни рад под називом теме: "Анализа типова и компоненти фотонапонских система и примена у Републици Србији ", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 20.02.2020. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Лазар Пешић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај врсте и типа саобраћајних незгода на садржај налаза и мишљења вештака", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 02.09.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 20.02.2020. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Душан Радосављевић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Матић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Израда куке од челика плазмом", oдобрен на седници већа студијског програма 31.01.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.02.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милош Милошевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат водовода и канализације за стамбени објекат По+П+3 у Триглавској бр. 1 у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 24.06.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.02.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Даница Милошевић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Стеван Младеновић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Унапређење поступка карактеризације пластичног отпада у зависности од степена опасности на примеру предузећа PWW Лесковац", oдобрен на седници наставног већа 23.12.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.02.2020. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Дејан Благојевић, Братимир Нешић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике и примена обостраног бројача 4029 за реализацију временског прекидача", oдобрен на седници већа студијског програма 06.11.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.02.2020. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Наташа Нешић - члан
3. мр Данијела Алексић - ментор