Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Анализа токова отпада у предузећу за велепродају прехрамбених производа ТАКЗО доо Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 16.03.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.07.2021. год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Марко Здравковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технологија прераде отпада браниће мастер рад под називом теме: "Развој вештачке интелигенције у сортирању отпада", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 11.05.2021. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 06.07.2021. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник - председник
2. др Милица Цветковић, Љиљана Костић Деспотовић - члан - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Татјана Здравковић Мутавџић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Логистика отпада браниће завршни рад под називом теме: "Логистички токови отпадног стакла из предузећа Euroglass", oдобрен на седници већа студијског програма 05.07.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.07.2021. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Јелена Бијељић, др Братимир Нешић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Ивковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Безбеедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду у цементари Поповац", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.07.2021. год. у 13:00 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Немања Ђорђевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Испитивање и карактеризација рециклабилних материјала из ЈКП Медиана Ниш", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 09.09.2020. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 01.07.2021. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. мр Братимир Нешић, Марко Карчески - члан из привреде - члан
3. др Аница Милошевић - ментор