Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Стошић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација рада возила АТП приликом транспорта расутог терета на релацијама 4-5км, 6-7км, 8-9км у функцији изградње Моравског коридора", oдобрен на седници већа студијског програма 28.12.2021 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2022 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Владимир Поповић - члан
3. др Душан Радосављевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Светлана Милетић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација рада возила АТП приликом транспорта расутог терета на релацијама 5-6 км, 8-9км у функцији изграње Моравског коридора", oдобрен на седници већа студијског програма 28.12.2021 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2022 год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Владимир Поповић - члан
3. др Душан Радосављевић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Лидија Петровић Стојановић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из предмета Контрола квалитета у грађевинарству браниће мастер рад под називом теме: "Имплементација уредбе 305/2011 о грађевинским производима у Републици Србији", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 31.08.2021. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 13.01.2022 год. у 15:30 пред комисијом:
1. др Јелена Бијељић - председник
2. др Данијела Златковић, Ивана Недељковић - члан
3. др Ненад Стојковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Срђан Стојановић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из предмета Управљање грађењем браниће мастер рад под називом теме: "Израда упоредне анализе пројектованог и изведеног стања објекта за социјално становање у Врању", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 31.08.2021. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 13.01.2022 год. у 16:00 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Душан Радосављевић, Петар Радосављевић - члан
3. др Јелена Бијељић - ментор