Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Слађана Божић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Паметна кућа - систем мобилног управљања кућним уређајима", oдобрен на седници већа студијског програма 24.02.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.03.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Станиша Димитријевић, др Никола Секуловић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Марко Јовановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Рециклабилни материјали браниће мастер рад под називом теме: "Процентуални удео материјала и анализа zero-waste потенцијала у рециклажи малих кућних апарата", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 21.03.2019. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 10.03.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Милош Ристић, Љиљана Костић Деспотовић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ненад Костић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Бетонске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат конструкције стамбено пословног објекта спратности По+П+2 у улици Матејевачки пут у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 07.02.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.03.2020. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Александра Маринковић - члан
3. др Ненад Стојковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Рангелов, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Обрада носача сијалица помоћу ласера", oдобрен на седници већа студијског програма 28.11.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.03.2020. год. у 11:30 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милена Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Коришћење апликације Photomath путем мобилних уређаја", oдобрен на седници већа студијског програма 24.02.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.03.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ана Благојевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Обновљиви и дисперзни извори напајања браниће завршни рад под називом теме: "Процедура одређивања карактеристика фотонапонског система снаге 5kw на локацији града Прокупља", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.03.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јелена Милојевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат за изградњу стамбено пословног објекта По+П+3+Пк у улици Милоша Обилића бб у Књажевцу", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 02.03.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Алекксандра Маринковић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор