Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марија Трајковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Процена ризика на радном месту и радној околини у Јавном комуналном предузећу Наиссус Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 06.10.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 22.01.202.. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Виолета Стојановић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћаја на подручју Прокупља за период од 2010. до 2019. године са посебним освртом на категорије возила", oдобрен на седници већа студијског програма 12.01.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.01.2021. год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Душан Радосављевић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Михајло Тричковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: "Разлика између ТИР и транзитних докумената Т1, Т2 и ХТ", oдобрен на седници већа студијског програма 12.01.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.01.2021. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Душан Радосављевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ђорђе Ранчић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Тахограф као мерни уређаји на возилима у друмском саобраћају", oдобрен на седници већа студијског програма 30.11.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.01.2021. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Душан Радосављевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Тијана Апослтолоски, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Организација производње браниће завршни рад под називом теме: "Примена LEAN алата у компанији Johnson Electric ", oдобрен на седници већа студијског програма 28.10.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Миљан Радевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање различитих врста машина за паковање у кондиторској индустрији", oдобрен на седници већа студијског програма 22.12.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2021. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Петар Ђекић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Стевановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Антенски системи браниће завршни рад под називом теме: "Анализа и примена алата за пројектовање бежичних комуникационих система", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2021. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Илија Алексић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Подизање капацитета складишта чврстог опасног отпада у Југо – импексу Ниш ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 28.10.2020. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 11.01.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Милица Цветковић, Љиљана Костић Деспотовић - члан
3. др Александра Боричић - ментор