Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани мастер рада

Невена Страиновић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Технологија прераде отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Употреба постројења за прераду воде у производњи биогаса из муља", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 24.05.2022 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 04.07.2022 год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Јелена Бијељић - председник
2. др Дејан Благојевић, Љиљана Костић Деспотовић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Милан Митић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Примена Европског зеленог плана у енергетици Србије", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 05.05.2022 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 04.07.2022 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Јелене Бијељић, Љиљана Костић Деспотовић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Александар Ћирић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Сензорски системи браниће мастер рад под називом теме: "Различити аспекти примене сензора температуре у поступку управљања медицинским отпадом", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 25.02.2022 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 04.07,2022 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Александра Боричић, др Милан Тренкић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милица Ђорђевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински материјали 1 браниће завршни рад под називом теме: "Методе за испитивање посебних својства очврслог бетона", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2021 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.07.2022 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Јелена Бијељић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Милошевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински материјали 1 браниће завршни рад под називом теме: "Одређивање модула стишљивости тла у Видовданској улици у Параћину", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2021 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.07.2022 год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Јелена Бијељић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Оливер Аранђеловић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Повезивање Data Centara Exe Neta у Нишу и Параћину линковима типа Ceragon", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 23.05.2022 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 01.07.2022 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Никола Секуловић, Звонко Милошевић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Јовановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински материјали 1 браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање цемента применом метода из серије стандарда SRPS EN 196", oдобрен на седници већа студијског програма 28.01.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.07.2022 год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Александра Маринковић - члан
3. др Јелена Бијељић - ментор