Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Немања Анђелковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа претоварних карактеристика механичких транспортних система", oдобрен на седници већа студијског програма 12.01.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.04.2021. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Дејан Богићевић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милена Милчић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Претоварне карактеристике транспортних уређаја непрекидног транспорта – уређаји без вучног елемента", oдобрен на седници већа студијског програма 03.02.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.04.2021. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Владимир Поповић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Живковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација видео садржаја и алати за њихову репродукцију на web сајтовима", oдобрен на седници већа студијског програма 15.03.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 07.04.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Страхиња Милошевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Електронски калкулатор базиран на микроконтролеру ATMega328", oдобрен на седници већа студијског програма 25.03.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.04.2021. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Наташа Нешић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Зоран Миливојевић - ментор