Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Сарић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Отпадна пластична амбалажа извор сировине и енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 06.10.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2020. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. мр Виолета Стојановић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милош Милтеновић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Могућност искоришћења отпадне стаклене амбалаже - најбољи примери светске праксе ", oдобрен на седници већа студијског програма 06.10.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Виолета Стојановић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Петар Стојковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Одрживи развој браниће завршни рад под називом теме: "Анализа одрживости система управљања отпадом у Републици Србији ", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2020. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др БобанЦветановић - председник
2. др Милица Цветковић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Драгана Митић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа беле технике ", oдобрен на седници већа студијског програма 09.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марија Сврзић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Мултимедијални алати у окружењу WORDPRESS-a и примери њихове примене", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2020. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милица Стојичић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Оптимални избор тема у Word Press окружењу и њихова улога у оптимизацији садржаја", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2020. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Милош Стојановић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Катарина Станковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Допринос plugin-ova u wordpress окружењу, развоју интерактивног дизајна", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2020. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Милош Стојановић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јована Петровић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа половних аутомобила", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Милица Цветковић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Перовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Примена Type Script језика за писање Web апликација ", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2020. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Мирко Косановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Нинослав Гагулић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Термоенегретика браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција топлотних подстаница у циљу веће енергетске ефикасности ", oдобрен на седници већа студијског програма 30.06.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Владимир Петровић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Утицај зрачења сигнала мобилне телефоније на животну средину", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 03.09.2020. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 08.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Душан Стефановић, др Зоран Миливојевић, Саша Китановић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Ивана Петковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Испитивање и карактеризација отпадне филтер погаче као последица пречишћавања индустријских отпадних вода на примеру компаније Хенкел Србија ДОО", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 08.07.2020. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 08.10.2020. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Александра Боричић, мр Братимир Нешић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Ивана Ђуловић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Обрада и анализа података браниће мастер рад под називом теме: "Упоредна анализа и мере оптимизације повреда на раду здравствених и нездравствених радника КЦ Ниш у процесу управљања и третирања инфективног медицинског отпада", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 31.01.2020. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 06.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Аница Милошевић, дипл. инж. маш. Милош Спасић - члан
3. др Милица Цветковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Милановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Сервери за складиштење log порука-Syslog", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2020. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Младен Крстић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Основни принципи Хафмановог кодовања и његова примена за компресију података", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2020. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Наташа Нешић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Fog мрежа у мобилној комуникацији LTE, 5G I loT-u", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Fog мрежа у мобилној комуникацији LTE, 5G I loT-u", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор