Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Ђурић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Контрола улазно излазне паркинг рампе помоћу микроконтролера ATMega 328", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Наташа Нешић - председник
2. др Душан Стефановић, мр Данијела Алексић - члан
3. др Зоран Миливојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Иванчов, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Значај бициклистичке инфраструктуре у планирању саобраћаја", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2021. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Владимир Поповић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Милош Орловић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Испитивање и карактеризација отпадне тетра пак амбалаже у циљу повећања степена рециклаже", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 25.06.2021. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 18.10.2021. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Александра Боричић, мр Братимир Нешић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Маријана Лепосавић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Поплаве као елементарне непогоде и последице у Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 08.09.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.10.2021. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Предраг Митић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Стандардизација и квалитет браниће завршни рад под називом теме: "Контролне карте као средство контроле квалитета", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2021. год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Милошевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Процеси пречишћавања воде у пољопривреди у f-ји чистије животне средине", oдобрен на седници већа студијског програма 28.06.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2021. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. мр Виолета Стојановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Миљана Стаменовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Настанак и развој мобилне телефоније и штетности на околину", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Наташа Нешић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јован Стефановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Утицај развоја становништва на климатске промене", oдобрен на седници већа студијског програма 23.08.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2021. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Петар Ђекић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Тијана Јовановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Утицај хидроелектрана на животну средину", oдобрен на седници већа студијског програма 14.09.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 06.10.2021. год. у 11:30 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Жељко Лазаревић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Пројектовање антенског система на Борском језеру у оквиру мобилног оператера Телеком Србија", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 25.08.2021. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 05.10.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Наташа Нешић - председник
2. др Никола Секуловић, Александар Бранковић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александра Ђорђевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Савремене методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Израда саобраћајне сигнализације ласером у предузећу ДМВ - Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 22.09.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2021. год. у 12:30 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Илија Брковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду занимања машинске струке", oдобрен на седници већа студијског програма 22.12.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2021. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Кристина Аранђеловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Допринос нових технологија у процесима управљања рециклабилних материјала у животној средини", oдобрен на седници већа студијског програма 02.07.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2021. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Милан Павловић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Костадиновић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Софтверско инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Примена Use case дијаграма у моделовању софтверских система", oдобрен на седници већа студијског програма 30.09.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.10.2021. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Милош Стојановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Развој хибридне мобилне апликације коришћењем Ionic web технологија", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2021. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Душан Стефановић, др Зоран Величковић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор