Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Алекса Јевтовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Реализација Restfull API-ja u PHP-u", oдобрен на седници већа студијског програма 28.04.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 24.05.2022 год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Зоран Величковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милан Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета NET технологије браниће завршни рад под називом теме: "Реализација press - cliping web апликације за објаве са електронских медија", oдобрен на седници већа студијског програма 05.07.2021 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.05.2022 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Зоран Миливојевић - члан
3. др Зоран Величковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милица Јевтић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Саобраћајна психологија браниће завршни рад под називом теме: "Трендови у коришћењу система информисања и подршке возачима", oдобрен на седници већа студијског програма 25.02.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.05.2022 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Владимир Поповић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Андрија Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Основи конструкције моторних возила", oдобрен на седници већа студијског програма 25.02.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.05.2022 год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Душан Радосављевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милица Брзаковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Услови приступа тржишту транспорта терета у Републици Србији са посебним освртом на Баџа транспорт доо", oдобрен на седници већа студијског програма 05.05.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.05.2022 год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Дејан Богићевић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Душан Радосављевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ђорђе Рачић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловски тк системи браниће завршни рад под називом теме: "Упоредна анализа водећих кабловских ТВ сервиса у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 31.03.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.05.2022 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милица Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Предности web builder -a развоју динамичких web страница", oдобрен на седници већа студијског програма 31.03.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.05.2022 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Слађана Младеновић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Испитивање и карактеризација отпадне алуминјумске амбалаже у циљу повећања степена њене рециклаже у компанији PWW", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 07.09.2021 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 10.05.2022 год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Данијела Златковић, мр Братимир Нешић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милица Васиљевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Улазни елементи за израду реда вожње возила на линијама јавног градског превоза", oдобрен на седници већа студијског програма 21.10.2021 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 06.05.2022 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Владимир Поповић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Милан Станковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Драган Дишић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Одрживост управљања отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Систем управљања органским отпадом у граду Лесковцу, заснован на принципима циркуларне економије", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 12.10.2021. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 04.05.2022. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Дејан Благојевић, мр Братимир Нешић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор