Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Marko Stošić, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Tehnologija drumskog saobraćaja braniće završni rad pod nazivom teme: "Optimizacija rada vozila ATP prilikom transporta rasutog tereta na relacijama 4-5km, 6-7km, 8-9km u funkciji izgradnje Moravskog koridora", odobren na sednici veća studijskog programa 28.12.2021 god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.01.2022 god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Milan Stanković - predsednik
2. dr Vladimir Popović - član
3. dr Dušan Radosavljević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Svetlana Miletić, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Tehnologija drumskog saobraćaja braniće završni rad pod nazivom teme: "Optimizacija rada vozila ATP prilikom transporta rasutog tereta na relacijama 5-6 km, 8-9km u funkciji izgranje Moravskog koridora", odobren na sednici veća studijskog programa 28.12.2021 god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.01.2022 god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Milan Stanković - predsednik
2. dr Vladimir Popović - član
3. dr Dušan Radosavljević - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Lidija Petrović Stojanović, student studijskog programa Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom iz predmeta Kontrola kvaliteta u građevinarstvu braniće master rad pod nazivom teme: "Implementacija uredbe 305/2011 o građevinskim proizvodima u Republici Srbiji", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 31.08.2021. god.
Odbrana master rada održaće se 13.01.2022 god. u 15:30 pred komisijom:
1. dr Jelena Bijeljić - predsednik
2. dr Danijela Zlatković, Ivana Nedeljković - član
3. dr Nenad Stojković - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Srđan Stojanović, student studijskog programa Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom iz predmeta Upravljanje građenjem braniće master rad pod nazivom teme: "Izrada uporedne analize projektovanog i izvedenog stanja objekta za socijalno stanovanje u Vranju", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 31.08.2021. god.
Odbrana master rada održaće se 13.01.2022 god. u 16:00 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Marinković - predsednik
2. dr Dušan Radosavljević, Petar Radosavljević - član
3. dr Jelena Bijeljić - mentor