Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Marija Trajković, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Teorija rizika braniće završni rad pod nazivom teme: "Procena rizika na radnom mestu i radnoj okolini u Javnom komunalnom preduzeću Naissus Niš", odobren na sednici veća studijskog programa 06.10.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 22.01.202.. god. u 12:00 pred komisijom:
1. mr Violeta Stojanović - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Stefan Stojanović, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Bezbednost saobraćaja braniće završni rad pod nazivom teme: "Prikaz stanja bezbednosti saobraćaja na području Prokuplja za period od 2010. do 2019. godine sa posebnim osvrtom na kategorije vozila", odobren na sednici veća studijskog programa 12.01.2021. god.
Odbrana završnog rada održaće se 21.01.2021. god. u 10:00 pred komisijom:
1. dr Dušan Radosavljević - predsednik
2. dr Milan Stanković - član
3. dr Dejan Bogićević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Mihajlo Tričković, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Međunarodni transport i špedicija braniće završni rad pod nazivom teme: "Razlika između TIR i tranzitnih dokumenata T1, T2 i HT", odobren na sednici veća studijskog programa 12.01.2021. god.
Odbrana završnog rada održaće se 21.01.2021. god. u 10:30 pred komisijom:
1. dr Miloš Ristić - predsednik
2. dr Dejan Bogićević - član
3. dr Dušan Radosavljević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Đorđe Rančić, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Motorna vozila braniće završni rad pod nazivom teme: "Tahograf kao merni uređaji na vozilima u drumskom saobraćaju", odobren na sednici veća studijskog programa 30.11.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 21.01.2021. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Miloš Ristić - predsednik
2. dr Dejan Bogićević - član
3. dr Dušan Radosavljević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Tijana Aposltoloski, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Organizacija proizvodnje braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena LEAN alata u kompaniji Johnson Electric ", odobren na sednici veća studijskog programa 28.10.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.01.2021. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Miloš Ristić - predsednik
2. dr Petar Đekić - član
3. dr Biljana Milutinović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miljan Radević, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Održavanje mašinskih sistema braniće završni rad pod nazivom teme: "Održavanje različitih vrsta mašina za pakovanje u konditorskoj industriji", odobren na sednici veća studijskog programa 22.12.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.01.2021. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. dr Miloš Ristić - član
3. dr Petar Đekić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Dušan Stevanović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Antenski sistemi braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza i primena alata za projektovanje bežičnih komunikacionih sistema", odobren na sednici veća studijskog programa 24.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.01.2021. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Dušan Stefanović - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. dr Srđan Jovković - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Ilija Aleksić, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Direktive i standardi u zaštiti životne sredine braniće master rad pod nazivom teme: "Podizanje kapaciteta skladišta čvrstog opasnog otpada u Jugo – impeksu Niš ", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 28.10.2020. god.
Odbrana master rada održaće se 11.01.2021. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. dr Milica Cvetković, Ljiljana Kostić Despotović - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor