Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nemanja Anđelković, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Mehanizacija pretovara braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza pretovarnih karakteristika mehaničkih transportnih sistema", odobren na sednici veća studijskog programa 12.01.2021. god.
Odbrana završnog rada održaće se 13.04.2021. god. u 10:30 pred komisijom:
1. dr Dejan Bogićević - predsednik
2. dr Miloš Ristić - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Milena Milčić, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Mehanizacija pretovara braniće završni rad pod nazivom teme: "Pretovarne karakteristike transportnih uređaja neprekidnog transporta – uređaji bez vučnog elementa", odobren na sednici veća studijskog programa 03.02.2021. god.
Odbrana završnog rada održaće se 13.04.2021. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Vladimir Popović - predsednik
2. dr Milan Stanković - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Stefan Živković, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Web dizajn braniće završni rad pod nazivom teme: "Optimizacija video sadržaja i alati za njihovu reprodukciju na web sajtovima", odobren na sednici veća studijskog programa 15.03.2021. god.
Odbrana završnog rada održaće se 07.04.2021. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Veličković - predsednik
2. dr Miloš Stojanović - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Strahinja Milošević, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Primena mikrokontrolera braniće završni rad pod nazivom teme: "Elektronski kalkulator baziran na mikrokontroleru ATMega328", odobren na sednici veća studijskog programa 25.03.2021. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.04.2021. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Nataša Nešić - predsednik
2. mr Danijela Aleksić - član
3. dr Zoran Milivojević - mentor