Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Nataša Dinić, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Senzorski sistemi braniće master rad pod nazivom teme: "Primena tehnike termovizijskog merenja u procesu kontrole koncentracije metana CH4 na komunalnim deponijama", odobren na sednici nastavnog veća 23.12.2019. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 24.02.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Boričić - predsednik
2. dr Anica Milošević, Sonja Popović - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Milica Đorđević, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Ispitivanje i karakterizacija otpada braniće master rad pod nazivom teme: "Komparativna analiza karakteristika bukovog drvenog peleta proizvođača Bioenergy Point Boljevac i uglja SOKO Sokobanja kao energenta", odobren na sednici nastavnog veća 22.05.2019. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 21.02.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Boričić - predsednik
2. dr Miloš Ristić, Miroslav Grujić - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Mladen Stojanović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Graditeljstvo i životna sredina braniće završni rad pod nazivom teme: "Tehnologije pametnih gradova", odobren na sednici veća studijskog programa 20.09.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 20.02.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nenad Pejin, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Obnovljivi i disperzni izvori napajanja braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza tipova i komponenti fotonaponskih sistema i primena u Republici Srbiji ", odobren na sednici veća studijskog programa 14.10.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 20.02.2020. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. dr Aleksandra Boričić - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Lazar Pešić, student studijskog programa Bezbednost drumskog saobraćaja iz predmeta Ekspertiza saobraćajnih nezgoda braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Uticaj vrste i tipa saobraćajnih nezgoda na sadržaj nalaza i mišljenja veštaka", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 02.09.2019. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 20.02.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Dušan Radosavljević - predsednik
2. dr Milan Stanković - član
3. dr Dejan Bogićević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Matić, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Nekonvencionalne metode obrade braniće završni rad pod nazivom teme: "Izrada kuke od čelika plazmom", odobren na sednici veća studijskog programa 31.01.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 14.02.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. mr Slađana Nedeljković - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miloš Milošević, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Završni radovi i instalacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Projekat vodovoda i kanalizacije za stambeni objekat Po+P+3 u Triglavskoj br. 1 u Nišu", odobren na sednici veća studijskog programa 24.06.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 13.02.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. mr Danica Milošević - predsednik
2. dr Nenad Stojković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Stevan Mladenović, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Ispitivanje i karakterizacija otpada braniće master rad pod nazivom teme: "Unapređenje postupka karakterizacije plastičnog otpada u zavisnosti od stepena opasnosti na primeru preduzeća PWW Leskovac", odobren na sednici nastavnog veća 23.12.2019. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 10.02.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. dr Dejan Blagojević, Bratimir Nešić - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Stefan Jovanović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Digitalna elektronika braniće završni rad pod nazivom teme: "Karakteristike i primena obostranog brojača 4029 za realizaciju vremenskog prekidača", odobren na sednici veća studijskog programa 06.11.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 04.02.2020. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Dejan Blagojević - predsednik
2. dr Nataša Nešić - član
3. mr Danijela Aleksić - mentor