JEDINSTVENA RANG LISTA


JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.

 O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti do ponedeljka 5. jula 2021. godine do 11:30 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u ponedeljak 5. jula 2021. god. u 12 časova uz lično prisustvo kandidata.