Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji i ostvarivanju studija iz oblasti građevinarstva. Prilagođavajući se savremenim zahtevima i standardima visokoškolskog obrazovanja, Visoka tehniča škola je, u prvom ciklusu, akreditovala studijski program Komunalno inženjerstvo, koji predstavlja nastavak osnovnih strukovnih studija i  predstavlja nastavak obrazovanja i specijalizaciju u smeru komunalnog inženjerstava. Sadržaj studijskog programa rađen je u skladu sa Standardima za akreditaciju studijskih programa drugog stepena strukovnih studija, koje je doneo Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Studenti svoje veštine i znanja stiču preko realizacije studijskog programa kroz jednogodišnje studije sa dva semestara (60 ESPB), uz najsavremeniji nastavni proces  interaktivne teorijske i praktične nastave.

Prilikom akreditacije,  cilj postojanja ovog studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka iz oblasti građevinskog inženjerstva, za rad u raznorodnim i dinamičnim područijima svih oblasti građevinarstva. Studijski program koncipiran je tako, da studentima daje određeni nivo sposobnosti, da može samostalno i timski da učestvuju u realizaciji građevinskih projekata na izgradnji objekata komunalne infrastrukture. Osim toga, studijski program daje određeni nivo sposobnosti za projektovanje objekata građevinarstva.

Sveukupno sagledano, opšti ciljevi sudijskog progama bili bi usklađenost sa postavkama Bolonjskog procesa, da se na adekvatan način predstavi tematika primene  savremenih tehnologija iz oblasti građevinarstva u komunalnom inženjerstvu, visoki stepen vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata, terenska nastava i praktična realizacija projekata.

Pored ciljeva, postavljeni su i očekivani ishodi učenja. Po završetku specijalističkih studija studenti stiču kompetencije da samostalno  i u timskom radu obavljaju mnoge poslove od značaja za komunalne probleme u građevinarstvu. Pritom postaju potpuno osposobljeni za rešavanje nastalih problema u toku realizacije projekta, ili u toku izrade projekta objekata građevinarstva. Takođe su sposbni da prikažu svoje kreativne sposobnosti, veštinu i znanje za rešavanje konkretnih problema, a naravno i ovladavanje specifičnih praktičnih veština, potrebnih za obavljanje ove profesije uz primenu i praćenje novina u struci.

Naši studenti su osposobljeni da samoatalno i u timu izvrše izradu studija i izradu procene izgradnje građevinskih i komunalnih objekata, izvrše planiranje, izrade tehničku dokumentaciju i upravljaju izgradnjom objekata komunalne infrastrukture.

Generalno, očekivani ishod učenja je da se student u toku studija praktično i teorijski osposobljava da postane dobar inženjer struke u praksi.

 

  UPUTSTVO O FORMI ZA IZRADU SPECIJALISTIČKOG RADA

  SAMOVREDNOVANJE

  LISTA BIBLIOTEČKIH JEDINICA