ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa primenjenom informatikom, računarskom tehnikom, bazama podataka, komunikacionim uređajima, mrežama, projektuju pomoću računara, održavaju i servisiraju računarsku, informacionu, komunikacionu i mrežnu opremu, postaju specijalisti za merenje i testiranje iste, osnovnih koncepata digitalne radio i televizijske tehnike, bežičnih i mobilnih komunikacija, analognih i digitalnih centrala, integralnog tehničkog obezbeđenja prostora i objekata, multimedija, programskih jezika.
Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavljenje komunikacionim tehnologijama u proizvodnji, održavanju, tehnologiji i eksploataciji sredstava rada.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • prikupljanje, analiziranje, sistematizovanje i obradu podataka radi rešavanja problema u poznatom okruženju.
  • primenu stečenih znanja iz u procesima projektovanja, upravljanja i održavanja sistema komunikacionih sistema,
  • korišćenje literature, inženjerskih alata za projektovanje, modeliranje i simulaciju,
  • primenu stečenih znanja, metoda i postupaka u procesu istraživanja kroz samostalni odnosno timski rad.
  • praćenje razvoja u oblasti komunikacionih tehnologija i kontinuiranog usavršavanja,
  • obavljanje poslova planiranja, pripreme, organizacije, razvoja i upravljanja proizvodnjom primenom komunikacionih tehnologija,
  • primenu inženjerskih, organizacionih i administrativnih mera za bezbedan rad sa komunikacionom opremom, razlitčite sve proizvodne sektore,
  • sve aspekte timskog rada, uz primenu načela profesionalne odgovornosti i etike.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.