Студијски програм:

Комуникационе технологије акредитован 2017. године