Коначна ранг листа – мастер струковне студије

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Упис примљених кандидата је у среду 31. октобра 2018. године од 8 до 14 часова. Приликом уписа кандидати подносе:

оригиналну диплому,
извод из матичне књиге рођених,
две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
семестралну уплату у износу од 3.500,00 динара
– уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041.