КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 1. УПИСНОМ РОКУ

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Кандидати који су примљени по коначној ранг листи, за упис подносе:

1. оригиналну диплому,
2. оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
3. копију личне карте ако је са чипом – прочитану,
4. две фотографије формата 4,5×3,5 цм
5. семестралну уплату 3.500,00 динара на жиро рачун Школе (за индекс, ШВ обрасце, брошуру о правилима студија, програмске садржаје),
6. кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 дин. на жиро   рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041, (укупан износ школарине је 55.000 динара, 1. рата 10.000,00 динара а преосталих 9 рата по 5.000,00 динара).
Упис примљених кандидата који се финансирају из буџета је 04. и 05. јула  2018. год. од 8 до 13 часова у амфитеатру А3 (1. спрат).
Упис примљених кандидата који плаћају школарину је 06. јула  2018. год. од 8 до 13 часова у амфитеатру А3 (1. спрат).

Напомена: Због радова на реновирању дворишта школе, улаз са стране средње грађевинске школе биће затворен. Улаз у школу је могућ из правца средњих машинских школа (мапа прилаза).