КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКУ РАЗМЕНУ

На основу Уговорa о научно-образовној сарадњи, закљученим између Белгородског државног технолошког универзитета ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) и Високе техничке школе струковних студија из Ниша расписује се

 

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКУ РАЗМЕНУ

За боравак два студента Високе техничке школе струковних студија на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов”, у периоду од 25. 03. 2018. до 25. 04. 2018. године.

Потребни услови које студенти треба да испуне су следећи:
• да су студенти III године основних струковних студија или студенти специјалистичких студија или мастер струковних студија;
• да су по први пут уписали текућу школску годину;
• да су млађи од 25 година;

За пријаве на Конкурс потребно је доставити:
• биографију;
• мотивационо писмо (до 500 речи);
• потврду ВТШ у којој је наведен датум уписа текуће године;
• уверење о положеним испитима, са просечном оценом.

Трошкове смештаја и исхране у потпуности ће обезбедити Белгородски државни технолошки универзитет. Половину трошкова превоза сносиће Висока техничка школа, а другу половину изабрани студент. Цена авио карте са свим таксама и пртљагом од 23кг + 8кг ручни пртљаг износи 27.500,00 динара.
Пријаву на Конкурс, са пратећом документацијом, потребно је доставити лично или поштом, директору Школе, најкасније до 26. јануара 2018. године. Непотпуна или неблаговремено достављена документацијa неће бити разматрана.
Имена изабраних студената биће објављена на сајту Школе, најкасније до 31. јануара 2018. године. Додатне информације могу се добити путем електронске поште nevena.nedeljkovic@vtsnis.edu.rs , путем телефона 018-588-211 или лично у просторији број 201, сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 15:00 часова.
Предност имају студенти који поседују основно знање руског језика.
У прилогу овог Конкурса достављамо линк Белгородског државног технолошког универзитета ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) како би се сви заинтересовани студенти информисали о овом Универзитету http://www.bstu.ru/.