KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021.

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK NIŠ upisuje u drugom upisnom roku u prvu godinu master strukovnih studija ukupno 88 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

R.B. Studijski program broj studenata
1. Upravljanje otpadom 28
2. Multimedijalne komunikacione tehnologije 28
3.  Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom 32
Ukupno: 88

Detaljnije…

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU