KONKURS za upis studenata u prvu godinu master strukovnih studija za školsku 2017/2018. godinu u produženom upisnom roku

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, u prvu godinu master strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godini upisuje ukupno 20 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

R.B. Studijski program broj studenata
1. Upravljanje otpadom 6
2. Multimedijalne komunikacione tehnologije 14

Detaljnije…