КОНКУРС за упис студената у прву годину специјалистичких струковних студија за школску 2017/2018. годину у продуженом уписном року

Висока техничка школа струковних студија у Нишу, у прву годину специјалистичких струковних студија у школској 2017/2018. години уписује укупно 57 студената који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

Р.Б. Студијски програм број студената
1. Безбедност друмског саобраћаја 31
2. Комунално инжењерство 26

Детаљније…