Конкурси

04.03.2019. Поводом расписаног интерног конкурса за избор директора Високе техничке школе струковних студија Ниш на мандатни период од 3 године, Програм рада кандидата за избор директора ВТШ Ниш 2019-2022 налази се на увиду јавности у библиотеци Школе.