Konkursi

04.03.2019. Povodom raspisanog internog konkursa za izbor direktora Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš na mandatni period od 3 godine, Program rada kandidata za izbor direktora VTŠ Niš 2019-2022 nalazi se na uvidu javnosti u biblioteci Škole.