LABORATORIJA NAPREDNIH TEHNOLOGIJA

 

Laboratorija naprednih tehnologija predstavlja mesto u kome studenti razvijaju svoje digitalne kompetencije i inženjerske veštine korišćenjem najsavremenije opreme. Studenti koriste CAD i CAM softvere (SolidWorks i FeatureCAM) za razvoj i projektovanje proizvoda koji se izrađuju na 3D štampaču. Laboratorija je opremljena sa dva 3D štampača i dva 3D skenera kao i savremenim simulatorom za izradu proizvoda na CNC mašinama, koji se upotrebljavaju za rad na praktičnim studentskim projektima.

U Laboratoriji naprednih tehnologija, vrši se obuka i polaganje za međunarodno priznate CSWA i CSWP sertifikate, koji izdaje kompanija Dassault Systemes, pod čijom je ingerencijom softverski paket SolidWorks. Tokom 2019. godine, 33 naših studenata je uspešno položilo i dobilo CSWA sertifikate.

    

3D štampač Sindoh DP200                                             3D štampač Pangu i3

 

         

                            3D skener Sense                                        3D skener RangeVision Smart                                    CNC simulator HAAS