ЛАБОРАТОРИЈА ЗА CNC МАШИНЕ

Лабораторија за CNC машине је место стварања будућих инжењера производног профила. Потреба за стручним и обученим кадровима за рад на CNC машинама је огромна. Због тога и развијамо CNC центар на прави начин – партнерски са привредом која подржава ову идеју.

 

 

„HAAS Gene Foundation“ је ове године одлучио да финансијски подржи три центра из Србије, а међу њима и нас, за едукацију будућих стручњака за CNC машине, било да је реч о оператерима, програмерима или инжењерима.

Добијена донација од 10.000 USD, користиће се у сврху едукације будућих инжењера за рад на CNC машинама. Крајњи циљ је формирање модерног CNC тренинг центра са индустријским и десктоп машинама у којем ће се оспособљавати оператери, програмери и инжењери.

 

 

Поред десктоп CNC машине и CNC симулатора за рад на глодалици и стругу, у току је формирање HAAS CNC тренинг центра.

 

 

Софтверски алати попут SolidWorsks-a и FeatureCAM-a обезбеђују огромну подршку нашим студентима да се припреме за рад у реалним условима.