Naučna oblast: SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO

PROGRAM JE AKREDITOVAN 26. NOVEMBRA 2020. godine!


INFORMATOR DRUMSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT


Saobraćaj i transport predstavljaju ogledalo ekonomske razvijenosti i kvaliteta života svakog društva, pa tako i naše zemlje. Bazirajući se na obrazovanju koje nudi znanja i veštine primenljiva u praksi, studijski program Drumski saobraćaj i transport, doprinosi razvoju potrebnih kvalifikacija strukovnih master inženjera saobraćaja, za kojim privreda Republike Srbije i tržište rada, danas ispoljavaju velike potrebe.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju strukovnog master inženjera saobraćaja i transporta u skladu sa savremenim potrebama društva i tržišta rada, odnosno obrazovanje studenata da primenjuju različite metode i koriste savremene alate, kako bi postali kvalitetni stručnjaci, koji se bave poslovima u oblasti upravljanja i kontrole bezbednosti saobraćaja, planiranjem, projektovanjem, regulisanjem i upravljanjem saobraćajem i organizacijom transporta robe i putnika.

Studenti svoje veštine i znanja stiču preko realizacije studijskog programa kroz dvogodišnje studije sa dva semestara, uz najsavremeniji nastavni proces primenom interaktivne teorijske i praktične nastave, uz čitav niz pratećih laboratorijskih i praktičnih vežbi, stručne prakse, primenjeni istraživački rad, posete privredi i stručnim ustanovama i na kraju kroz izradu Završnog master rada.

Ishod procesa učenja je stručnjak koji poseduje potrebna teorijska i praktična znanja iz osnovnih i posebnih, savremenih disciplina iz drumskog saobraćaja i transporta, uključujući sposobnost vrednovanja i kritičkog razumevanja navedene problematike.

Savladavanjem studijskog programa master strukovnih studija Drumski saobraćaj i transport, student unapređuje postojeće kompetencije stečene na osnovnim strukovnim studijama i stiče nove kompetencije za kvalitetno obavljanje stručnih delatnosti u oblasti saobraćajnog inženjerstva. Imajući i vidu opise nivoa nacionalnog okvira kvalifikacija, opšte kompetencije svršenog studenta master strukovnih studija Drumski saobraćaj i transport, bile bi:

  • sposobnost prikupljanja, analize, sinteze i sistematizacije podataka iz oblasti saobraćajnog inženjerstva u cilju predlaganja optimalnog rešenja,
  • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja u oblasti saobraćajnog inženjerstva
  • sposobnosti šireg tumačenja i sagledavanja problema koji prate drumski saobraćaj i transport, kao i iznalaženje i realizovanje odgovarajućih rešenja,
  • integracija znanja iz užih oblasti, razumevanje i rešavanje složenih praktičnih problema u privredi i društvu iz oblasti saobraćajnog inženjerstva,
  • sposobnosti donošenja odluka prilikom planiranja i sprovođenja upravljačkih mera u cilju poboljšanja trenutnog stanja u drumskom saobraćaju i transportu i
  • sposobnost da organizuju timski rad na rešavanju svih problema koji neminovno prate drumski saobraćaj i transport.

 

KURIKULUM – Drumski saobraćaj i transport