Студијски програм:

Информационе технологије и системи акредитован 2020. год.