МАСТЕР – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТ 2. КОНКУРСНИ РОК


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОД.

 

Упис примљених кандидата 07. 10. 2019. године од 8,00  до 14,00 сати

За упис примљени кандидати подносе:

оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању,
извод из матичне књиге рођених,
две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
семестралну уплату у износу од 3.500,00 динара,
            – уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Школе,
број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041.