МАСТЕР – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 2. ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ДРУГОМ ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОД.

 

Упис примљених кандидата 29. 10. 2019. године од 8,00  до 14,00 сати

За упис примљени кандидати подносе:

– оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању,
– извод из матичне књиге рођених,
– две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
– семестралну уплату у износу од 3.500,00 динара,
            – уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Школе,
број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041.