Студијски програм:

Производно-информационе технологије акредитован 2020. год.