МАСТЕР – Списак студената по просторијама у јануарско-фебруарском испитном року

Петак 19.02.2021.

16 часова – Логистика отпада (УО) / Енергетски потенцијал отпада (УО) / Енглески језик (МКТ) / Активни мрежни уређаји (МКТ) / Конструктивни системи (ГКУ) / Одабрана поглавља бетонских и зиданих конструкција (ГКУ)

Четвртак 18.02.2021.

16 часова – Управљање индустријским отпадом (УО) / Дигитални ТК системи (МКТ) / Мултимедијалне комуникације (МКТ) / Грађевинско урбанистичке процедуре (ГКУ) / Контрола квалтета у грађевинарству (ГКУ)

Среда 17.02.2021.

16 часова – Мониторинг депонија  (УО) / Мониторинг постројења за третман отпада (УО) / Технике бежичног преноса (МКТ) / Мобилни оперативни системи (МКТ) / Посебни проблеми фундирања (ГКУ)

Петак 12.02.2021.

16 часова – Софтверски алати у заштити животне средине (УО) / Сензорски системи (УО) / Обрада мултимедијалних сигнала (МКТ) / Програмски алати за развој софтвера (МКТ) / Стручна пракса 1 (МКТ) / Грађење и одржавање објеката нискоградње (ГКУ)

Четвртак 11.02.2021.

16 часова – Стручна пракса 2 (УО) / Стручна пракса 2 (МКТ)

Уторак 09.02.2021.

16 часова – Управљање пројектима (УО) / Одрживост управљања отпадом (УО) / Напредне ВЕБ технологије (МКТ)