Мастер – Списак студената по просторијама у мартовском испитном року

Петак 2.04.2021.

16 часова – Енглески језик (МКТ) / Заштитно кодовање (МКТ) / Испитивање и карактеризација отпада (УО) / Софтверски алати у заштити животне средине (УО) / Грађење и одржавање објеката нискоградње (ГКУ)

Четвртак 1.04.2021.

16 часова – Дигитални ТК системи (МКТ) / Логистика отпада (УО) / Управљање пројектима (УО) / Управљање индустријским отпадом (УО) / Грађевинско урбанистичке процедуре (ГКУ)

Среда 31.03.2021.

16 часова – Одрживост управљања отпадом (УО) / Рециклабилни материјали (УО) / Сензорски ситеми (УО) / Контрола квалитета у грађевинарству (ГКУ) / Посебни проблеми фундирања (ГКУ)

Уторак 30.03.2021.

16 часова – Обрада мултимедијалних сигнала (МКТ) / Примењени истраживачки рад (МКТ) / Енергетски потенцијал отпада (УО) / Мониторинг депонија (УО) / Конструктивни системи (ГКУ)

Понедељак 29.03.2021.

16 часова – Напредне ВЕБ технологије (МКТ) / Мониторинг порстројења и третман отпада (УО) / Обрада и анализа података (УО) / Одабрана поглавља бетонских и зиданих конструкција (ГКУ)