MASTER STUDIJE – 2. UPISNI ROK


AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJAODSEK NIŠ upisuje u prvu godinu studijskih programa master strukovnih studija u školskoj 2021/2022. godini u drugom upisnom roku ukupno 150 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Master strukovne studije u školskoj 2021/2022. godini, na Odseku Niš vršiće se od 21. do 23. septembra 2021. god.  onlajn na adresi : https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu) od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog strukovnog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.
  3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinarana žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: 840-2111666-06, poziv
    na broj 02.

Svi kandidati zainteresovani za upis na 2. godinu na studijskim programima Informacione tehnologije i sistemi i Drumski saobraćaj i transport koji su završili specijalističke studije podnose istu dokumentaciju kao studenti za upis u 1. godinu i prilažu diplomu i dodatak diplomi sa osnovnih studija i polažu prijemni ispit.

– Polaganje prijemnog ispita 24. septembra 2021. godine u 10 časova u prostorijama Odseka Niš ili Odseka Pirot (kandidat se izjašnjava prilikom prijave na konkurs gde želi da polaže prijemni ispit).
– 
Objavljivanje jedinstvene rang liste do 25. septembra 2021. godine.
– 
Objavljivanje konačne rang liste do 29. septembra 2021. godine.
– 
Upis primljenih kandidata: 30. septembra 2021. godine od 10 do 14 časova.