Naučno istraživački rad

Mihajlo Pupin
Rezonansa uma i srca
Milutin Milanković
Putnik kroz vasionu i vekove
Nikola Tesla
Svetlost koja se ne gasi